Wijs en verstandig

Jef de Vriese • 82 - 2006/07 • Uitgave: 26
Wie is wijs en verstandig? Wat een vraag! De leraars, of zij die het willen worden, zitten al op het puntje van hun stoel om op te staan en te tonen hoe verstandig ze zijn. Wacht even. Het antwoord is niet te vinden in intelligentie, noch in indrukwekkende redeneringen of academische titels, noch in meeslepende woorden op de preekstoel (1 Kor. 2:4).
Het antwoord is eenvoudig. Wij kunnen het tonen door onze levensstijl. Wijsheid laat zich niet inpalmen door begeerte die de ziel beschadigd, maar leidt een goed leven (1 Petr. 2:11-12). Net zoals geloof zich demonstreert in werken, demonstreert wijsheid zich in handel en wandel. Wijsheid groeit door het kennen van God (Jer. 9:23-24), gebed (Jak. 1:5) en ontzag voor God (Ps. 111:10). Die wijsheid walst niet als een bulldozer over anderen heen. Zij is zachtmoedig. Zij eist niet brutaal een plaats voor zichzelf op, maar is rustig en vriendelijk. Zij draagt de kenmerken van de liefde (1 Kor. 13:1-7), de vrucht van de Geest, het karakter van Christus (Gal. 5:22). Zij schept ruimte waarin een ander kan groeien. Hier is geen plaats voor arrogantie en scherpe woorden als moordwapens. Wijsheid heeft haar tong onder controle en beheerst haar leven. Zij is niet onder de indruk van de zegswijze dat de brutalen de halve wereld hebben, want zij weet dat de zachtmoedigen hem straks helemaal zullen erven (Matt. 5:5). Zachtmoedigheid is een karaktertrek die zich laat intomen door de Heilige Geest. Zachtmoedigheid geeft God de teugels. Zachtmoedigheid is het hart van Jezus (Matt. 11:29).Jef de Vriese