Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-03

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 3
Wijs wandelen in de wereld

De algemene boodschap van Spreuken is: de rechtvaardige gaat het goed en de goddeloze slecht. Spreuken zijn korte, kernachtige gezegden. Heel kort door de bocht, maar dat is kenmerkend voor een spreuk. Maar kort is ook krachtig. Prediker zegt echter in 8:14: 'Er is een ijdel ding dat op aarde geschiedt: er zijn rechtvaardigen wie het gaat naar de verdienste der goddelozen en er zijn goddelozen wie het gaat naar de verdienste der rechtvaardigen. 'Prediker beschrijft puur wat hij waarneemt op deze aarde, onder de zon. Hij is er niet van in de war, hij beschuldigt God niet, hij stelt het gewoon heel filosofisch vast. Hij kijkt hier niet verder dan wat voor ogen is.
Asaf verliest bijna zijn geloof (Ps. 73) als hij de voorspoed van de goddelozen ziet. Het is hem een raadsel, hij tobt erover, het is een kwelling in zijn ogen. Gelukkig kijkt Asaf wel verder dan zijn ervaring op aarde die in strijd lijkt te zijn met de belofte van God. Zoals zo vaak in de psalmen, herstelt de schrijver zich na een intense strijd met dit probleem in de laatste verzen. Hij ziet zijn eigen dwaasheid in en erkent Gods onnaspeurlijke wijsheid in alle omstandigheden van het leven. Hij begrijpt God niet, maar besluit Hem te vertrouwen. Zijn slotconclusie is: 'Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde, Gij verdelgt al wie overspelig u verlaat.' Hoewel er voor de rechtvaardige niet altijd een 'happy end' op aarde is, wel in de eeuwigheid!*

Voor sommige christenen is het leven twee plus twee is vier. Ze hebben pasklare antwoorden voor elk probleem. Zo was het ook met de zogenaamde vrienden van Job. Ze komen om Job te troosten, maar stapelen alleen maar meer lijden op hem. Zij trekken een harde conclusie: Job moet wel zwaar gezondigd hebben, want als je goed leeft met God heb je voorspoed... Ze hebben een sluitende theologie, hoe gevaarlijk. De arme Job, hij betuigt hoofdstukken lang zijn onschuld, maar tevergeefs. Je hebt wijsheid nodig en inzicht door de Heilige Geest om Spreuken evenwichtig toe te passen!

Els ter Welle

* Hebr. 11:39-40