Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-04

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 4
Wijs wandelen in de wereld

Salomo schreef zijn boek 'Spreuken' in eerste instantie voor jonge en onervaren mensen. Maar hij schrijft ook voor wijze, ervaren mensen!: "De wijze hore en vermeerdere inzicht" (1:5). Als onze kennis niet toeneemt, neemt zij af. Stilstand is achteruitgang.

Dit nummer van Het Zoeklicht is gewijd aan de tekenen van de tijd. Als we verstandig zijn dan lezen we de verschillende artikelen aandachtig door om meer van Gods plan met Zijn volk en de wereld te begrijpen. Het is belangrijk om meer dan oppervlakkig te weten en diepgang te krijgen.
Kenmerkend voor onze tijd is dat alles vlug en gemakkelijk moet gaan. Maar het kennen van God en inzicht in de Schrift komen ons nooit aanwaaien. Het kost tijd en energie. Spr. 2:3-5 zegt: "Ja, indien gij tot 'het inzicht' roept en tot 'de verstandigheid' uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden".*

Iemand zei eens: "Ik ben onkundig omtrent vele dingen, behalve omtrent mijn eigen onkunde". Dit inzicht in ons zelf hebben we nodig. Als iemand van zichzelf denkt dat hij wijs genoeg is dan is dat het bewijs dat hij het niet is. Zelfvoldaanheid is de oorzaak voor een blijvend gebrek aan wijsheid.
Wij hebben heel veel geleerd van Sidney Wilson, een unieke bijbelleraar van de vorige eeuw. Hij vertelde eens het volgende: "Toen ik pas tot bekering was gekomen, dacht ik: die Bijbel heb ik zo uit. Nu, na tientallen jaren intensieve studie, ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik nog maar nauwelijks geslaagd ben voor het toelatingsexamen van de kleuterschool van de godgeleerdheid..." Alleen wie wijs is, begrijpt hoeveel hij niet weet en is gemotiveerd om zijn kennis van God en zijn inzicht in de Bijbel te verdiepen en te vermeerderen.

Els ter Welle

* (Spr. l:4, Leidse Vertaling.)