Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-08

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 8
Wijs wandelen in de wereldSpreuken 1:8 bevat zoveel kostbare principes dat ik nog een paar keer over deze tekst wil schrijven. Dit vers vertelt indirect wat in Efeze 6:1 heel direct staat: 'Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht'.

In een artikel in een Evangelisch tijdschrift stond: ‘Gehoorzamen is deel van de autoritaire tijd en die ligt achter ons. We moeten onze kinderen niet autoritair maar gelijkwaardig behandelen’.Hier is een spraakverwarring! We hebben allemaal een hekel aan autoritair gedrag. Sommigen regeren met ijzeren hand. Ze zijn een kei in streng zijn, maar een kluns in bemoediging, begrip, geduld en het tonen van liefde en bewogenheid. Dat is een verkeerde manier van gezag. Fout dus!

We moeten echter het kind niet met het badwater weggooien. God heeft duidelijk gezag aan ouders gedelegeerd. Ouders moeten niet goeiige sullen zijn die niet op durven treden. Zij zijn vrienden van hun kinderen, maar staan toch boven hen. En van tijd tot tijd moeten zij pittig en handelend optreden. Ze moeten hun kinderen niet verbitteren of prikkelen waardoor ze dwars en moedeloos worden, maar wèl opvoeden in de tucht en in de terechtwijzing des Heren (Ef. 6:4, Col. 3:21).

Autoritair zijn is dus mis, maar gezond gezag is niet te missen!Waarom is gehoorzaamheid toch zo belangrijk? Kunnen we eigenlijk wel zonder? De Telegraaf schreef in 1996 in een kort artikel dat een overvriendelijk gezin niet goed is, omdat een duidelijke leiding ontbreekt. Er wordt gepleit voor een duidelijke hiërarchie binnen het gezin. Volgens dit artikel gaan kinderen in de fout door te aardige ouders en worden ze erdoor beschadigd. Kinderen gedijen onder regels, rust, reinheid en een goede nachtrust.* Ja, we wisten het al: de principes van de Bijbel werken!* In dit artikel wordt pedagoog Frans Meyer en directeur Abel Stoetman van gesloten opvanghuis ‘Het Poortje’ in Groningen geciteerd.Els ter Welle