Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-10

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 10
Wijs wandelen in de wereldBeide ouders moeten hun kinderen onderwijzen en kinderen moeten naar beiden luisteren. Dat is wat Spr. 1:8 vertelt. Het benadrukt de gelijkwaardigheid van beide ouders. Maar dit vers vertelt ons ook dat ze niet gelijk zijn:

Hoor, de tucht van de vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet'.

Tucht is onderwijs waarbij een sterke nadruk ligt op terechtwijzing. Nergens in de Bijbel lezen we dat de moeder moet tuchtigen. Dat betekent natuurlijk niet dat de moeder niet mag en moet corrigeren. Maar pittig ingrijpen en kinderen stevig aanpakken als dat broodnodig is, vanuit liefde en bewogenheid, dat hoort in eerste instantie bij het hoofd van het gezin!Catharine Halkes, de eerste professor in Nederland in feministische theologie, zegt dat we goochelen met woorden, als we het hebben over de man als hoofd èn tegelijk zeggen dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Als je gelooft in emancipatie van man en vrouw moet je woorden als 'hoofd' definitief uit je vocabulaire schrappen, vindt zij. Hier is een botsing van werelds en bijbels denken. Gods emancipatie is anders. Man en vrouw zijn persoonlijk en geestelijk gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk. In relatie tot elkaar is er een ordening oftewel hiërarchie. Dit is niet onverenigbaar. In de Bijbel gaat het samen als de gewoonste zaak van de wereld.Bij de Perzen, Grieken en andere volken van het oude Oosten was dat anders. In hun voorschriften staat dat kinderen alleen achting voor de vader moeten hebben. Wat is de Bijbel dan geweldig! Het boek Spreuken kent een hoge waardering voor de moeder. Expliciet wordt aan kinderen geleerd hun moeder hoog te achten en te gehoorzamen, haar te zegenen en haar geen verdriet te doen.*

We zien in Spreuken 31 een voorbeeld van hoe man en kinderen de moeder de eer geven die haar toekomt: 'Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar'.* Spr. 10:1, 15:20, 23:22, 30:11,17Els ter Welle