Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-11

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
Wijs wandelen in de wereldIk wil het nog één keer over Spreuken 1:8 hebben: 'Hoor de tucht van uw vader en verwerp het onderwijs van uw moeder niet'. In Spreuken 6:20 wordt deze tekst bijna letterlijk herhaald. Salomo is niet bang om in herhaling te vervallen. Het is zijn methode van onderwijs: telkens hetzelfde zeggen tot het doordringt. Een principe dat ook met succes in de reclame wordt toegepast.In beide verzen beschouwt Salomo het als aangenomen dat ouders hun kinderen priesterlijk onderwijzen met Goddelijke autoriteit. Dat is vanuit het Hebreeuws de betekenis van het woord onderwijzen.

Het is van overgroot belang dat gezinnen in een goede gemeente komen met een levend kinder- en jeugdwerk. Ik zie mensen om me heen soms keuzes maken waar ik mijn vraagtekens achter zet. Ze kiezen een mooi huis om in te wonen in een aantrekkelijke omgeving, dichtbij hun werk, zonder te kijken of er ook een gemeente in de buurt is waar hun kinderen en zij zelf geestelijk kunnen groeien. Een goede gemeente is onontbeerlijk voor de geestelijke opvoeding.

Maar hoe onmisbaar het ook is, het kan niet het onderwijs van vader en moeder vervangen! Het leven met Jezus moet van dag tot dag voorgeleefd worden. En dat kan geen enkele instantie doen, alleen het gezin!In het orthodox Joodse gezin vertelt de vader het kind zodra het kan praten de geschiedenis van Israël en leert hij het de inzettingen van God. De gewone studie op school gaat gelijk op met de studie uit de Torah. Als ze dertien jaar zijn kennen ze het belangrijkste van de Schrift en worden ze als volwaardig lid van de geloofsgemeenschap beschouwd. Dat wordt heel mooi gevierd met het Bar Mitswa feest. Hoe ver zijn we hiervan af...

'Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.' (Spr. 22:6).Els ter Welle