Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-14

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 14
Wijs wandelen in de wereldSpreuken 17Niemand reageert met: 'Leuk, joh, dat je me dat zegt', als hij door iemand met zijn zwakheden wordt geconfronteerd. Het is menselijk om moeite te hebben met kritiek, ook als die gerechtvaardigd is. Sommigen kunnen doordat ze op hun fouten gewezen worden, dagen van slag zijn. Ze vinden dat een ander zich niet met hen moet bemoeien en maar naar zichzelf moet kijken. Ze gaan in de verdediging en rechtvaardigen zichzelf in plaats van zich te laten corrigeren.

Spreuken zegt: 'Wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.' Spr.15:5 ' Wie terechtwijzing haat, is dom'. Spr. 12: 1 'Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate. Bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben.' Spr. 9:8.

Het is een kenmerk van wijsheid en de weg tot wijsheid als we open staan voor opbouwende kritiek.Stanley Jones was een dienstknecht van God die op opmerkelijke wijze door God gebruikt is voor mensen met een andere godsdienst b.v. in India.

Hij heeft een periode in zijn leven flinke tegenstand van mensen gekregen.

In zijn biografie* zegt hij hierover: 'Ik groeide onder de kritiek. Ik leerde een principe kennen dat een centrale stuwende kracht in mijn leven zou worden: ik zou niet tegen de dingen gaan vechten, ik zou ze gebruiken.

Tegenstand kan iemand breken, maar het kan je ook kracht geven. Ik besloot tot het laatste. Zoals een vlieger altijd tegen de wind opstijgt, zo zou ik me door tegenwerking omhoog laten stuwen en niet naar beneden!'Als het goed is vormt kritiek ons. En dat geldt voor gerechtvaardigde èn ongerechtvaardigde kritiek. Als iemand ons onterecht aanvalt en op de verkeerde manier... dan kijken hemel en hel toe hoe we reageren. Slaan we terug of geven we God de kans dat we groeien in liefde, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Worden we er bitter van of beter. Het laatste is Gods bedoeling.* Mijn leven een symfonie voor God - blz. 23-34.Els ter Welle