Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-17

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 17
Wijs wandelen in de wereldSpreuken 19Misdaad en geweld is niet alleen een fenomeen van deze tijd. Ze zijn zo oud als de wereld na de zondeval. En ze waren er ook in de tijd van de schrijver van Spreuken. Salomo onderkent de zuigkracht die er vanuit kan gaan. Hij beschrijft dat op pakkende wijze in 1:11-14.

Vooral voor jonge mensen kan de druk van een negatieve groep leeftijdsgenoten heel groot zijn. Ze willen niet uit de toon vallen en er bij horen. En dan is het moeilijk om aan de slechte invloed ervan te ontkomen.

Salomo snijdt in zijn eerste advies dit probleem aan met vaderlijke ernst.

Zijn raad is even simpel als adequaat: Mijn zoon, dochter, als zondaren je willen verleiden, bewillig niet. Ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad. 1:10,15.Niet alleen Spreuken begint met deze vermaning, ook de Psalmen: 'Wandel niet in de raad der goddelozen, sta niet op de weg der zondaars, zit niet in de kring der spotters.' 1:1-6 We zien hier een opgaande of beter gezegd een neergaande lijn: wandel niet- sta niet- zit niet. Misschien denkt u: ik laat me niet beïnvloeden. Een beetje omgaan met goddeloze mensen kan voor mij geen kwaad. Maar pas op. Ik heb menigeen hierdoor zien stranden. Ze begonnen met in de 'wandeling' naar goddelozen te luisteren. Vervolgens bleven ze stilstaan bij hun verkeerde ideeën. Uiteindelijk gingen ze meedoen... Een klein beetje toegeven leidt vaak tot meer. Het advies van de Bijbel is: kap de verleiding af bij het begin. Wees radicaal. Niets is meer verwoestend dan slecht gezelschap.En mijd niet alleen verkeerde, maar zoek goede vrienden! Dat is de beste remedie tegen verleiding. ' Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht'. 13:20 Mensen met wie je omgaat zijn als de knoppen in een lift. Ze brengen je hogerop of ze sturen je naar de kelder.Els ter Welle