Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-23

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 23
Spreuken 1:20-33

'Gij weigerde toen ik riep, niemand gaf acht toen ik mijn hand uitstrekte, gij sloeg al mijn raadgevingen in de wind en wilde mijn vermaning niet.'
vers 24,25.

De Wijsheid doet alles om de zondaar te bereiken. Zij strekt haar handen naar hem uit, maar tevergeefs, zij probeert hem te overtuigen van zonde maar zonder enig effect...Wat in en in triest. De meerderheid wijst haar radicaal af en verkiest de vreze des Heren niet (29). Om koud van te worden.
De Wijsheid weigeren is hetzelfde als God weigeren en Zijn Zoon Jezus Christus. Het gevolg is: 'Zij zullen eten van de vrucht van hun wandel... het zal hen doden en...hen te gronde richten'. Vers 31,32. Dat oordeel wordt niet lukraak over mensen uitgesproken, de mens haalt het zelf over zich. En de bedreigingen zullen ten volle uitgevoerd worden op de grote dag van het oordeel. Gelukkig eindigt deze spreuk niet met het oordeel, maar met heil. Na alle opeenstapeling van ongehoorzaamheid van de goddeloze en daardoor zijn ondergang, volgt er in vers 33 een zegenrijke anticlimax: 'Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil'.

Er is een opvallende overeenkomst met Johannes 1:10-12. Jezus kwam in de wereld die door Hem zelf is gemaakt. Hij verliet de heerlijkheid bij Zijn Vader. Hij kwam vol liefde tot Zijn volk om het te redden van de zonde. De massa wees Hem echter af....'Doch allen, die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven'.
De Bijbel is een prachtige eenheid. Het Nieuwe Testament spreekt nergens de feiten van het Oude Testament tegen. Er is binnen de Bijbel wel een voortgaande openbaring. Het Nieuwe Testament verklaart in vele gevallen het Oude Testament. En bovenal vinden we in het Nieuwe Testament de vervulling van de belofte van de komst van de Messias die de straf voor de zonde op Zich.

Els ter Welle