Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-24

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 24
Spreuken 1:20-33

'Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet
antwoorden, zij zullen Mij zoeken, maar Mij niet vinden'.

Vers 28

Deze tekst is angstaanjagend. Maar pas nu op, God is zeer lankmoedig! Hij zal eindeloos proberen ons tot inzicht te brengen en steeds opnieuw ons proberen te bereiken. Maar als het tevergeefs blijft, we Hem constant afwijzen, we ons keer op keer hardnekkig verharden en telkens opnieuw ons bewust tegen Hem blijven keren, dan pas......

Openbaring 2:21 zegt: 'En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren.' En die tijd is er in het algemeen, zolang we leven. Dat wordt indrukwekkend geïllustreerd in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus Luk.16:19-31. In dit bijbelgedeelte worden de gordijnen weggeschoven en kunnen we een blik slaan in de andere wereld.
De naam van de arme man is Lazarus. Het betekent: God is mijn hulp. Prachtig! Maar hij zit vol zweren en bedelt bij het huis van de rijke. Als hij sterft is zijn begrafenis onopgemerkt. Maar niet in de hemel! Op het moment dat hij de laatste adem uitblaast, op dat zelfde ogenblik komen engelen en dragen zijn ziel naar de heerlijkheid bij God. (een geweldig vooruitzicht voor ons die geloven!)
De rijke man, zijn naam wordt niet genoemd, houdt in zijn vrolijke leven geen rekening met God en ook niet met zijn medemens. Hij is zo'n zorgeloze dwaas, zoals beschreven in Spr. 1:32. Als hij sterft, wordt hij met veel pracht en praal begraven. Maar zijn ziel gaat naar de hel. Daar krijgt hij spijt. Maar dan is het te laat... De deur der genade is toegesloten, de brug is opgehaald.

De scheidslijn ligt hier bij de dood. Als we sterven is het te laat. Is dat eng? Het is realiteit. Het is de ernstige boodschap van de Bijbel. Dat moet ons wakker schudden. Laten we ons leven daarom in orde maken met God...nu het nog kan!

Els ter Welle