Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-26

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 26
Spreuken 2:1 en 2

In Papoea Nieuw Guinea onderwees een zendeling een groep inboorlingen dagelijks uit de Bijbel. Op een morgen zag hij iets vreemds. Gedurende de hele les bedekten de mannen en vrouwen hun ene oor heel stevig met hun hand. Hij probeerde zich niet af te laten leiden en ging gewoon door. Wie schetste zijn verbazing, toen hij hoorde wat er aan de hand was. De vorige dag had hij tegen hen gezegd: 'Denk erom dat Gods Woord niet het ene oor in en het andere oor uit gaat. Deze primitieve mensen namen dit letterlijk...

Als we wijsheid willen vinden is de eerste voorwaarde dat ons oor opmerkzaam is. Als echter Gods Woord alleen ons oor bereikt, verandert er
niets in ons leven.
Vers 2 zegt dan ook dat ons oor opmerkzaam moet zijn en ons hart zich tot wijsheid moet neigen. De Lutherse vertaling zegt erbij dat we het met vlijt moeten doen. In het Engels staat er: 'apply thine heart'. We moeten er met heel ons wezen naar solliciteren! En vervolgens (vers 3) moeten we de woorden van God aannemen en ze als een kostbare schat bewaren. Dan pas heeft Gods Woord kracht om ons leven te veranderen en zullen we een opwekking in ons leven gaan beleven!

Ik wil wel bekennen dat ik hierbij regelmatig obstakels moet overwinnen. De zienswijzen om ons heen zijn vaak zo anders, dat het soms strijd kost om vast te blijven houden aan Gods Woord als richtsnoer voor het leven. Ook zit mijn hart soms zo vol met dagelijkse beslommeringen dat Gods Woord niet tot mijn hart doordringt. Het helpt me om teksten uit de Bijbel op te schrijven. Ook stel ik mijzelf wel de volgende vragen: Is er een opdracht die ik moet doen; een zonde die ik moet belijden en nalaten; een belofte die ik mag aanvaarden; een nieuwe gedachte over God? Dit helpt me om de Bijbel praktisch toe te passen op mijzelf. Dan pas geeft het wijsheid!

Els ter Welle