Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-6/7

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
Wijs wandelen in de wereld

Bill Gothard, een bekend bijbelleraar in Amerika, helpt o.a. jonge criminelen en drugsverslaafden. Een belangrijk onderdeel van zijn therapie is, dat zij contact met hun ouders op moeten nemen. Ook als deze ouders er een puinhoop van gemaakt hebben, wordt hen geleerd om toch respect voor hen op te brengen en hen beleefd en vriendelijk te benaderen.

Het enige gebod van de wet met een belofte is het vijfde gebod: “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal”. (Ex. 20:12) In het Nieuwe Testament wordt er aan die belofte toegevoegd: “opdat het u welga”. (Ef. 6:1-3)
Deze bijbelleraar onderwijst aan zijn jonge mensen uit de gevangenis dat als zij hun ouders eren en goed voor hen zijn, God hun Vader goed voor hen zal zijn. Dat is wat Hij belooft. Deze jongelui luisteren en doen ernaar. Soms is het heel moeilijk, maar dan worden ze gestimuleerd om het niet op te geven. Als bezoek niet lukt, sturen ze hun ouders een kaart, vergeten hun verjaardagen niet en laten andere eenvoudige tekenen van vriendelijkheid blijken. Het is onvoorstelbaar wat een positieve uitwerking dit heeft op die jeugdige misdadigers Ën op hun ouders en soms op hun hele familie.

Ook in Spreuken 1:8 is aan het eren van ouders een belofte verbonden: “Hoor, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals”. Een beleefde houding naar ouders siert ons. Het maakt ons mooi. En deze innerlijke schoonheid is binnen het bereik van iedereen en is belangrijker dan uiterlijk schoon.* We hebben vaak niet door hoe fundamenteel het is dat wij onze ouders eren. Als we het niet doen, heeft dat ernstige gevolgen. “Het oog dat de vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en de jonge arenden opeten”. (Spr. 30:17)

Els ter Welle

* 1 Petr. 3:1-6