Wijsheid

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 24
Ware wijsheid zegt de dingen niet om een ander op zijn nummer te zetten. Ware wijsheid spreekt met het oog op geestelijke groei, nooit met het doel te kwetsen of in de hoek te zetten. Wanneer zij de zonde blootlegt, is zij niet hardvochtig en veroordelend, maar wijst zij de weg naar vrede met God. Haar motief om iets te zeggen, is het belang van de ander, terwijl zij bereid is haar eigen belang opzij te zetten en voor dat laatste ook bereid is te zwijgen. Haar woorden aanbidden God en brengen herstel in mensen, die naar Gods beeld geschapen zijn.

drs. Jef De Vriese