Wijsheid

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 22
WijsheidWie is wijs en verstandig (Jak. 3:13)? Het antwoord is niet te vinden in onze intelligentie, noch in indrukwekkende academische titels. De wijsheid van Jakobus is de levenswijsheid die een mens nodig heeft om met God te wandelen.Meestal hebben we een goed beeld van onszelf. Zelfs indien wij kampen met minderwaardigheidsgevoelens zijn wij van één ding overtuigd: onze visie op de dingen is de ware. Wij verklaren ons gelijk. Wij spelen zelf rechter over alle dingen en wrijven onze ‘waarheid’ als zout in de wonde van een ander. Zelfs tegenover God staat onze mond soms niet stil (Jak. 1:19-20). Wij doen ons voor alsof wij weten hoe de dingen van het leven in elkaar zitten. Wij pretenderen hoog gekwalificeerd te zijn in het onderscheiden van goed en kwaad. Maar is dat zo?Het antwoord is simpel. Wij kunnen het tonen door onze levensstijl. Net zoals geloof zich demonstreert in werken, demonstreert wijsheid zich in handelen. Die wijsheid walst dan niet als een bulldozer over anderen heen. Zij is zachtmoedig. Zij eist niet brutaal een plaats voor zichzelf, maar is rustig en vriendelijk. Zij schept ruimte waarin een ander kan groeien. Hier is geen plaats voor arrogantie en scherpe woorden als moordwapens. Wijsheid heeft haar tong onder controle en beheerst haar leven. Zij is niet onder de indruk van de zegswijze dat de brutalen de halve wereld hebben, want zij weet dat de zachtmoedigen hem straks helemaal zullen erven (Matt. 5:5). Zachtmoedigheid laat zich intomen door de Heilige Geest, laat God aan het roer en is het hart van Jezus (Matt. 11:19).Jef de Vriese