Wijsheid

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 12
Wijsheid


Voor wijsheid moeten wij bidden. Zij komt niet automatisch mee met de wedergeboorte. Voor wijsheid bidden is een opdracht. Indien wij ons aan God overgeven, ontvangen wij inzicht in onszelf (problemen wekken meestal zondige reacties op die ons inzicht geven in de motieven van ons hart). Ook inzicht in onze omstandigheden (hoe kan Gods Koninkrijk hier uitbreiding vinden?) en inzicht in de overvloedige genade van God die in ons werkt, zodat wij temidden van de problemen Christus weerspiegelen.

God geeft wijsheid aan wie er nederig om vragen. Wijsheid komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar moet gezocht worden, zoals men speurt naar een verborgen schat (Spr. 2:4-6). Bij God is zij overvloedig (Rom. 11:33). Bij ons is zij aanwezig in de mate dat wij naar God opzien (Spr. 1:7). Zijn rijkdom daalt neer op ons leven indien wij er naar vragen met ons ganse hart (Jer. 29:11-14). Indien wij, die slecht zijn, goede gaven weten te geven aan onze kinderen, hoeveel te meer zal onze Vader uit de hemel de Geest van wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vreze des Heren (Jer. 17:5) geven aan hen, die Hem daarom bidden (Luc. 11:13)? Maar sommigen hebben niet omdat zij niet bidden (Jak. 4:2b).Jef De Vriese