Wijsheid

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 1
Wat zal het komende jaar gaan brengen? Voor de één een zin die verwachting oproept, voor de ander alleen maar grote vraagtekens. Wanneer we de nieuwsberichten volgen, horen we vooral over de onzekerheden. Hoe zal het gaan met de economie, de werkloosheid, gezondheid, politiek, enzovoorts… Gastschrijver Jaap Bos verhaalt over mensen die diep in de schulden zitten. Maar ook als je wel genoeg geld hebt, maakt het uit hoe je dit besteedt. Hij haalt Zacheüs aan als voorbeeld. Voor beiden is het belangrijk om eerst een stap naar Jezus te zetten.
Op ons kantoor mogen wij een nieuwe collega verwelkomen, Jacques Brunt. Hij wil jongeren bereiken met de boodschap van Het Zoeklicht. Daarover zijn bij hem geen vraagtekens en komen de drie V’s weer centraal te staan in het geloof van jongeren: Verzoening, Vervulling en Verwachting. Verderop in dit nummer wordt hij uitgebreider aan u voorgesteld.
Een man bij wie deze drie woorden ook centraal stonden, was ds. Jac. Schouten. Hij heeft vele artikelen voor Het Zoeklicht geschreven en is jarenlang voorzitter geweest van de stichting. Hij is onlangs op 83-jarige leeftijd overleden, met het volste vertrouwen en verlangen om zijn Here te ontmoeten, zo deelde de familie mee op de rouwkaart. Feike ter Velde omschrijft hem als iemand met een nuchter, blijmoedig en standvastig christenleven.
Gieneke van Veen wijst op een Psalm die vaak wordt (voor)gelezen aan het begin van het jaar. ‘Leer zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.’ Bijbelse wijsheid houdt toewijding aan de dienst van God in en betekent Hem boven alles en in alle omstandigheden gehoorzamen en dienen met volkomen toegewijd hart. Een beter goed voornemen kan ik niet bedenken.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht