‘Wijze vrouwen bouwen hun huis op…’

Wendy Born • 97 - 2021 • Uitgave: 7
De tekst uit Spreuken 14:1 is voor velen een bekende tekst. 'Wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar een die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af'. Eerlijk gezegd lijkt het er niet altijd op dat er aan dit vers veel belang wordt gehecht. Er wordt vaak geroepen: ‘Bouw je pensioen op’, ‘Bouw je carrière op’ of 'Bouw financiële reserves op'.

Nu zijn deze dingen natuurlijk op zich niet onbelangrijk, maar er wordt in Gods Woord specifiek tegen vrouwen gezegd: 'Bouw je huis op'. Ik denk dat we het ter harte moeten nemen en erover na moeten denken wat dit kan betekenen.

Verantwoordelijk
‘Bouwen’ betekent: ‘iets uit materialen en onderdelen tot een geheel samenvoegen’. Dit geldt niet alleen voor het bouwen van het huis, maar ook voor het gezin. Het is belangrijk dat ons huis een stukje hemel op aarde kan zijn voor ons gezin en voor iedereen die we ontvangen. Als een vrouw wijs is, zal ze doelbewust streven naar het creëren van deze sfeer en zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van leven op de plek waar het gezin woont.
Als de vrouw wil dat de atmosfeer warm is, gezellig, liefdevol, positief en opbouwend, heeft ze daar zelf grote invloed op. Natuurlijk heeft ze niet alles in de hand, maar wanneer ze hiervoor openstaat en de temperatuur van haar hart in overeenstemming kan brengen met Gods hart, zal het lukken. Ik weet van mijzelf dat, wanneer ik mopperig ben en negatieve woorden gebruik, dit binnen de kortste keren wordt overgenomen door de rest van het gezin. Maar wanneer ik positief, liefdevol en respectvol praat, heeft dit op de anderen een positieve uitwerking. Wanneer een vrouw begríjpt en zich ervan bewust is dat wijsheid opbouwt, is ze al een heel eind.

Patroon doorbreken
Het tweede deel van het Spreukenvers wijst op het afbreken van je huis. Door eenvoudigweg je werk niet te doen, niet op je houding en woorden te letten, kun je het fundament van je huis langzaam maar zeker vernietigen. Door luiheid, verwaarlozing, of door niet voldoende tijd thuis door te brengen, breng je je huis schade toe. Je gezin afbreken kun je dus zowel actief doen als (onbewust) passief. Het is goed om dit patroon te doorbreken en om te draaien. Het is niet de bedoeling te gaan zitten wachten tot het vanzelf gebeurt!

Heb jij ook het verlangen om van je huis een thuis te maken? Ga er biddend mee aan de slag. Je kunt jezelf bijvoorbeeld voornemen om elke dag één ding te doen om je huis te bouwen. Het is nooit te laat om te beginnen - of opnieuw te beginnen - met het bouwen van je huis en te besluiten om te stoppen met elke vorm van destructief gedrag. Je bouwt niet alleen voor de mensen om je heen, maar uiteindelijk tot eer van God. Hij wil ons het hart, de wijsheid en de woorden geven om een gezonde atmosfeer te creëren.

Wendy Born