Wijze woorden van Billy Graham

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 7
De bekende evangelist Billy Graham wees er onlangs op dat hij gelooft dat de wederkomst van de Here Jezus zeer nabij is. Hij vindt dat christenen moeten gaan leven alsof het vandaag hun laatste dag op aarde is. Zijn we bereid Hem te ontmoeten wanneer Hij vandaag zou komen? ‘De wereld stevent af op een enorme catastrofe en ik zie geen andere hoop dan de Here Jezus.’

Het zijn wijze woorden van een oude evangelist. Hij spoort de mensen aan in deze crisistijd hun hoop op de Here Jezus alleen te stellen. Ook christenen zijn vaak weinig gericht op de Here Jezus en zo veel bezig met en in deze wereld. Ik denk dat het zeker in deze laatste dagen nodig is ons hiervan te bekeren. En, zoals Billy Graham oproept, te gaan leven alsof het vandaag onze laatste dag op aarde is. Zijn we bereid Hem te ontmoeten wanneer Hij komt?

Aansporing
Verder vindt Graham dat de verwachting van de spoedige wederkomst van de Here Jezus ons moet aansporen om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie. ‘De belangrijkste taak van de kerk is het verkondigen van het Evangelie en het maken van discipelen.’
Ik vrees wel eens dat de verwachting van de spoedige wederkomst van de Here Jezus ten koste kan gaan van onze inzet voor zending en evangelisatie. We lopen soms van de ene dienst naar de andere en van de ene conferentie naar de andere. En we kunnen zo druk zijn met studeren en redeneren over de juiste volgorde van alle gebeurtenissen die ons nog te wachten staan, dat zending en evangelisatie min of meer geruisloos naar de achtergrond verdwijnen.

Zijn we er nog van doordrongen dat iedereen die de Here Jezus niet kent als zijn Redder en Verlosser, voor eeuwig verloren is? De hel is zeer reëel, daar is de Bijbel heel duidelijk over. En het is echt niet zo dat de periode in de hel maar een beperkte tijd duurt, als een soort louteringsperiode. Dat is een leugen vanuit de hel om mensen in slaap te sussen. Lees maar wat Daniel 12:2 zegt: ‘Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven, en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.’

Profetisch Woord
Volgens Graham is er sprake van een wereldwijde tragedie omdat er nauwelijks aandacht is voor het profetisch Woord. Juist in deze donkere uren zou de kerk de mensen tot God moeten leiden, maar daar lijkt ze nauwelijks toe in staat. Wat een appél op voorgangers en predikanten om aandacht te besteden aan het profetisch Woord! Ik heb sterk de indruk dat het profetisch Woord in veel Kerken en gemeenten weinig of nauwelijks aan bod komt, terwijl we toch in de tijd leven die daar wordt beschreven. Spreek uw voorganger er gerust op aan.

Billy Graham vervolgt: ‘Laat de kerk vrijmoedig verkondigen dat Jezus de Zoon van de Levende God is. De gehele mensheid loopt vandaag achter valse messiassen en valse profeten aan, achter valse religies en andere goden. Dat zal de mensheid blijven doen, tenzij haar met autoriteit wordt verteld dat God Zich in het vlees heeft geopenbaard in de persoon van de Here Jezus Christus.’
Wanneer we er meer van doordrongen zouden zijn dat de komst van de Here Jezus voor de deur staat, zou dat ons aan moeten sporen om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie en hen bij de Here Jezus te brengen. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2Petr. 3:9).
En laten we niet gelijk gaan steigeren bij de opmerking van Graham dat de kerk nauwelijks in staat lijkt om mensen tot God te leiden. Ga het eens na voor uw eigen kerk en gemeente. Krijgen de mensen in de diensten te horen hoe ze tot geloof in de Here Jezus kunnen komen? En hoeveel mensen zijn er het afgelopen jaar vanuit de wereld bij uw gemeente gekomen?

Dirk van Genderen