Wil God altijd genezen?

Jef de Vriese • 84 - 2008 • Uitgave: 13
Het verlossingswerk van Jezus omvat ook genezing (Jes. 53:4-6). Maar allen die door Jezus genezen zijn, zijn toch gestorven. Allen die vandaag door Jezus worden genezen, zullen ook sterven, tenzij Hij wederkeert voor hun dood. En diegenen die geloven dat God altijd wil genezen, worden toch ziek aan ongeneeslijke ziekten. Toch is genezing onlosmakelijk verbonden met de opdracht om het Evangelie te verkondingen (Marc. 16:17-18; Luc. 9:1, 10:17-20).

Jezus heeft niet iedereen genezen. Hoe vaak is Hij aan de poort voorbij gelopen, waar een zieke man lag, die later door Petrus is genezen (Hand. 3:1-10). En waarom genas Jezus de lamme in Bethesda en genas Hij de anderen niet? Elisa was ziek en stierf (2Kon. 13:14). Nergens wordt genoemd dat hij van God afgeweken was. Integendeel, hij profeteerde op zijn ziekbed. Zelfs Paulus genas Trofimus niet (2Tim. 4:20). Nergens wordt gezegd dat hij één of andere schuld had. Epafrodites was doodziek omdat hij hard voor Christus had gewerkt (Fil. 2:27-30).
De doorn in het vlees van Paulus zou een ziekte kunnen zijn en in elk geval iets wat hem zwak maakte (2Kor. 12:1-10). Voor zijn nederigheid was het beter te lijden dan er bevrijd van te zijn. De zieke Paulus is een bode van God (Gal. 4:12-15). Timoteüs heeft last van zijn maag en krijgt van Paulus een medisch advies (1Tim. 5:23). Het lijden van Job had geen enkele oorzaak in het leven van Job.
God kan en wil genezen, maar niet altijd. Ziekte is niet noodzakelijk een teken van zonde.

Jef De Vriese