Winnaars en verliezers

? • 80 - 2004/05 • Uitgave: 9
Winnaars en verliezersDe winnaar is altijd een deel van het antwoord

De verliezer is altijd een deel van het probleem

De winnaar heeft altijd een programma

De verliezer heeft altijd een excuus

De winnaar zegt: "Laat mij het voor je doen".

De verliezer zegt: "Dat is mijn zaak niet".

De winnaar ziet een antwoord op elk probleem

De verliezer ziet problemen in elk antwoord.

De winnaar zegt: "Moeilijk…, maar ’t kan wel".

De verliezer zegt: "Misschien mogelijk, maar te moeilijk".