Wintertijd

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 23
Het is vroeg donker buiten, nu de wintertijd is ingegaan. De dagen worden ook nog eens korter, waardoor je op kantoor nog maar weinig meekrijgt van het daglicht. Dan zijn er ook nog de donkere wolken die de economische recessie met zich meebrengt. Blijft het bij een dreigende lucht, of komt er nog noodweer aan. Wanneer je daarnaast ook de internationale ontwikkelingen ziet die in dit nummer worden geschetst door Feike ter Velde en Jan van Barneveld, dan is het zeker duidelijk: we leven in een donkere tijd.
Als christen zijn we geroepen om een licht te zijn in deze wereld. Een lamp biedt niet alleen beter zicht op wat er om ons heen gebeurt, ze geeft ook warmte en een veilig gevoel. Wij hebben als taak om Gods licht door ons heen te laten schijnen. Daarvoor moeten we getuigen in onze daden en woorden. Welke boodschap straalt u uit? Wanneer u het artikel over Jona leest, van Jef De Vriese, dan wordt duidelijk dat de Here God u heeft geplaatst of wil plaatsen op een plek waar Zijn licht gezien moet worden.
Zoals gezegd is onze houding naar anderen daarin van groot belang. Maar die moet wel komen vanuit een levende relatie met Jezus Christus. Wanneer wij proberen om vanuit eigen kracht goed te doen en volgens de regels te leven, wordt het christelijk leven een zwaar juk. Oscar Lohuis wil in dit nummer duidelijk maken dat we niet rechtvaardig worden door het naleven van de goede leefregels die de Bijbel ons voorhoudt. De enige reden dat wij gerechtvaardigd zijn, is omdat God ons zo genadig is. Een boodschap die licht brengt in een donkere wereld.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht