Wist u dat...

Feike ter Velde • 87 - 2011 • Uitgave: 14/15
Economie
… de Amerikaanse overheidsschuld, die elke dag nog steeds hard oploopt, in de geschiedenis nog nooit zo hoog is geweest: in totaal 61 biljoen dollar. Dit komt neer op 534.000 dollar (ca. 410.000 euro) per huishouden. In Nederland is de overheidsschuld opgelopen tot boven de 400 miljard, wat neerkomt op bijna 100.000 euro per huishouden.

… in het eerste kwartaal van 2011 de Nederlandse economie met 2,3% is gegroeid? Dat is aanzienlijk hoger dan verwacht. Dit danken we vooral aan de groei van de Duitse economie. Beide landen zijn goed door de crisis heen gekomen, dankzij goed regeringsbeleid.

… het in de zuidelijke landen van de eurozone een stuk minder gaat? De getoonde economische en financiële discipline van regeringen in landen als Nederland en Duitsland werpt nu vruchten af. Nederland heeft de laagste werkeloosheid van Europa. Met landen als Griekenland en Portugal gaat het zeer slecht. De eurocrisis is nog lang niet voorbij.

… 90% van de Nederlandse bevolking thuis toegang heeft tot het internet en dat daarin meer dan honderdduizend mensen een full time baan hebben?

… dat de Nederlandse beroepsbevolking gestaag daalt door de vergrijzing? We hebben voor onze economische groei mensen uit het buitenland nodig. Het overheidsbeleid moet er dan ook op gericht zijn goed opgeleide mensen uit het buitenland ter verwerven. In het bedrijfsleven gebeurt dit volop.

… deskundigen verwachten dat de huizenprijzen de komende twee jaar verder zullen dalen? Mensen kunnen hun huis zeer moeilijk verkopen en kopers blijven weg. Men zegt: de huizenmarkt zit op slot. Nederlanders hebben een totale hypotheekschuld van € 600 miljard. Dat is 32% van de totale waarde. Sparen is populair. Nederlanders hebben ongeveer € 300 miljard op hun spaarrekening staan en nog eens € 100 miljard belegd in aandelen en obligaties. We zijn dus een rijk land.

Sociaal
… er in ons land 125 mobiele telefoonaansluitingen zijn op honderd inwoners? In hightech landen als de Verenigde Staten is dit ‘slechts’ 46 aansluitingen per honderd inwoners en in Japan 58 op de honderd.

… er dit jaar in ons land al meer dan een miljoen mensen zullen zijn die een zogenaamde smartphone hebben? Dit is een complete computer in handformaat. Je kunt er overal mee internetten, je kunt er talloze applicaties (app’s - uitspr.: ep’s) via je computer op downloaden, je kunt er mee bankieren en er de weg mee vinden en… de hele dag muziek naar eigen keuze beluisteren… om maar een paar mogelijkheden van de smartphone te noemen. Want je kunt er ook foto’s mee maken, bellen, rekenen en je agenda erin bijhouden en er spelletjes mee doen.

…er nu al gesproken wordt over verslavingsverschijnselen onder jongeren: verslaving aan de smartphone. Het missen ervan leidt tot depressieve gevoelens, verlies van eigenwaarde en eenzaamheid. Deze verschijnselen worden over de hele wereld aangetroffen.

… twitteren steeds populairder wordt? Het is de snelste manier om berichten de wereld in te sturen. De netwerken van met elkaar verbonden groepen (volgers) groeien zeer snel. Het verloopt via de computer thuis, maar vooral ook op de smartphone. Je kunt er allerlei informatie en foto’s mee versturen. Een Amerikaanse politicus kwam onlangs ten val doordat hij bijna-naaktfoto’s van zichzelf verstuurde die per ongeluk bij te veel mensen terechtkwamen.

… de revoluties in het Midden-Oosten zijn ontstaan door contacten via Facebook en Twitter, de zogenaamde sociale media? Heel snel sturen mensen elkaar berichten, die elk weer doorstuurt naar de eigen contactgroep. Een wonderlijke ontwikkeling!

Samenleving en islam
… agressie je in onze culturen een lage status verleent, maar in de islamitische cultuur daarentegen een enorm hoge? Maar er is nog een andere, veel dieper liggende reden voor het asociale gedrag in islamitische gemeenschappen en hun afwijzing van de integratie. Dat is de sterke identificatie met de islamitische cultuur op zich.

… Deense studies hebben laten zien dat de helft van de eerste en de tweede generatie islamitische migranten tegen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van spreken is. Elf procent zou graag de Deense grondwet willen inruilen voor de sharia. Het zijn echter niet alleen deze hoge aantallen die schrik aanjagen. Het is veel meer het feit dat er daarbij geen verschil bestaat tussen moslims die in islamitische landen opgroeien en zij die hier groot werden.

… een Deense psycholoog, Nicolai Sennels (34), een studie liet verschijnen over moslims in westerse landen en daarin zegt: “Er bestaat doodeenvoudig geen enkele studie in Europa die dit optimistische standpunt (moslims moeten we helpen te integreren, ftv) bevestigt. Integendeel. Alle onderzoeken over het thema integratie van de moslims in westerse samenlevingen laten zien dat wij in een steeds erger wordende ontwikkeling glijden. De integratie van moslims in westerse samenlevingen is niet mogelijk. Ontelbare intelligente en meevoelende mensen werken overal in Europa aan de problemen. Hiervoor hebben ze de beschikking over miljarden euro’s. Maar nog steeds worden de problemen groter.”
De Nederlandse overheid heeft inmiddels ook het (politieke) idee van de multiculturele samenleving laten varen.

Gezondheid
… de Britse arts Sir Richard Doll, die in 2005 op 92-jarige leeftijd is overleden, al kort na de Tweede Wereldoorlog zijn vermoeden uitsprak dat er verband was tussen roken en longkanker? Niemand geloofde hem. Twee nazi-artsen, Schairer en Schöniger, hadden al in de jaren ’40 een heldere studie gepresenteerd over dit onderwerp, maar dit werk werd als ‘besmet’ bestempeld. Er bestaat zelfs een wetenschappelijke theorie dat alle vormen van kanker de mensheid zijn binnengekomen via de tabaksrook.

… dat voedsel en kanker in directe relatie met elkaar staan? Gezond eten is van het allergrootste belang gebleken, hoewel dokter Moerman er destijds om werd weggehoond. Dagelijks verse (groene) groenten, waarvan spinazie de top is, wordt overal aanbevolen. Fruit, noten, volkorenbrood en weinig suiker en zout. En vooral: eet van alles de helft; dat voorkomt overgewicht!

… bewegen ook nodig is, ongeacht je leeftijd? Wat je nog kunt, moet je ook doen. Lopen, desnoods pas op de plaats, gewoon in de huiskamer, helpt al. Traplopen als oefening, op de onderste trede: tien maal op en af en daarna beginnen met je andere been en weer tien maal of en af. Herhalen naar keuze. Diep doorademen is goed voor de bloedcirculatie.

… er al lange tijd negatieve berichten zijn over de zoetstof aspartaam, dat in veel light producten wordt gebruikt als vervanger van suiker? Het zou kankerverwekkend kunnen zijn en vooral voor zwangere vrouwen problemen kunnen geven. De Europese Unie heeft een onderzoek aangekondigd naar de mogelijk schadelijk werking van het middel.

… één of twee eieren bij het ontbijt er voor zorgen dat je lange tijd gedurende de dag geen hongergevoel hebt? Vroeger werd gezegd dat één ei per week het beste was, nu weten we dat eieren zeer gezond zijn, vol voedingsstoffen (proteïne) zitten en voornamelijk de goede cholesterol bezitten.

… een goed sociaal leven, vriendschap en onderling contact met anderen, sterk bijdraagt aan de lichamelijk gezondheid?

Algemeen
… de grootste vlag die ooit gemaakt is de Israëlische vlag is? Dat was in 2007, deze woog bijna vijfduizend kilo en bedekte een oppervlakte van 18.847 vierkante meter.
De kleinste vlag ooit werd gemaakt door Amerikaanse studenten, compleet met de bekende 50 sterren en 13 strepen. Er bestaat niets waarmee je hem kunt zien. Hij is gemaakt met behulp van de nanotechnologie.

… vulkaanuitbarstingen voor grote problemen kunnen zorgen? Kortgeleden nog die van IJsland, waardoor het luchtverkeer in Europa ernstig werd gehinderd. De grootste vulkaan op aarde is Mauna Loa, die de helft van het eiland Hawaï bedekt. De gevaarlijkste op aarde, althans tot nu toe, is de Italiaanse vulkaan Vesuvius, omdat hij vlakbij Napels ligt met drie miljoen inwoners. In het jaar 79 bedekte de Vesuvius de stad Pompeï onder drie meter as, waardoor mens en dier verstikte.

… de vulkaan St. Helena in de staat Washington in 1980 uitbarstte met een kracht van 27.000 atoombommen? Een groot deel van de berg spatte eraf en er ontstond een enorme krater. Vierhonderd miljoen ton hete as werd 30 kilometer omhoog gespuwd om daarna een enorm bos te bedekken. Miljoenen bomen stierven. De onmetelijke lavastroom vernietigde alles op zijn weg.

… de uitbarsting van de Indonesisch vulkaan Krakatau in 1883 dan drieduizend kilometer verderop te horen was? In Australië hoorde men de explosie. Enorme tsunami’s brachten de dood voor bijna vierduizend mensen.

… in de Amerikaanse staat Kansas in september 1970 hagelstenen uit de lucht vielen van ¾ kilo met een doorsnee van meer dan 14 centimeter? In juli 2002 werden in de Chinese provincie Henan tweeëntwintig mensen gedood door grote hagelstenen; honderden mensen raakten gewond. In de Grote Verdrukking zullen er hagelstenen uit de luchtvallen van 50 kilo en komen velen om. Aan Job werd al getoond hoe de Here ze opslaat in Zijn schatkamers voor de dagen van de strijd (Job 38:22-23).

… iemand heeft uitgerekend dat dat middelste tekst uit de hele Bijbel Psalm 118:8 is, waarin God en de mens elkaar ontmoeten? De tekst luidt: ‘Het is beter bij de Here te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.’
Net als het geheel van de Bijbel: in het begin: God (de Schepper), aan het einde de allen (mensen).

Samenstelling: Feike ter Velde