Wondergenade

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 8
Jona mag het oordeel aankondigen, maar hij weet dat God dit wil gebruiken om mensen te redden. Hij weet dat een boodschap van oordeel tot bekering kan leiden. Dan is er hoop op redding. Jona kent immers de barmhartigheid van God. De boodschap van het oordeel is een boodschap van de mogelijkheid tot de allerlaatste hoop op redding. Jona is zelf gered, maar een ander redden ziet hij niet zitten. Je kunt zelf genade van God ontvangen en toch onbarmhartig zijn voor anderen.
Na de prediking verlaat Jona de stad. Hij kijkt op afstand wat er gaat gebeuren. Jona heeft geen liefde voor de mensen en is dus niet bereid bij hen te blijven. Hij heeft zijn professie als profeet uitgeoefend en na het werk trekt hij de deur achter zich dicht. In plaats van met de mensen te strijden en hen te helpen, gaat hij op een afstand zitten.
Toch komt God hem tegemoet met de schaduw van een wonderboom. God is genadig voor Ninevé, maar ook voor Jona. Jona is ongehoorzaam, maar de zeelieden komen tot erkenning van God. Jona is boos gehoorzaam, maar de stad komt tot bekering. Jona hoop op het oordeel, maar God geeft hem een plekje in de schaduw. Zegen op je bediening en wonderen zijn geen bewijs van je integriteit, maar van de genade van God. God is een God die zoekt en die met Jona is, overal waar hij gaat. En op elk plekje zoekt God een opening om tot zijn hart te spreken.

Jef De Vriese