Wordt vervuld met de Heilige Geest!

Oscar Lohuis • 83 - 2007 • Uitgave: 5
Wordt vervuld met de Heilige Geest!Alleen door de kracht van de Heilige Geest kunnen wij een christelijk leven leiden. De hoop voor de kerk in Nederland is niet gelegen in een nieuwe strategie of aanpak, maar in het weer terugvinden van het leven door de Geest. De belofte van Handeling 1:8, ‘jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en Mijn getuigen zijn’, geldt ook nog voor vandaag. Alleen door de volheid van de Geest zal de gemeente in staat zijn de wereld te bereiken.

Maar wat moeten wij ons nu voorstellen bij de vervulling met de Heilige Geest? Het volgende beeld helpt ons dit te begrijpen. Stel je een slaaf voor. Hij is het eigendom van een meester. Dag en nacht moet hij doen wat zijn meester zegt dat hij moet doen. Hij is niet vrij. Dan komt er iemand langs en zegt tegen de meester: “Ik wil jouw slaaf kopen.” De prijs is hoog, maar degene die langs komt betaalt het volle pond. Nadat de prijs is betaald zegt de nieuwe eigenaar tegen de slaaf: “Ik heb je gekocht om je de vrijheid te geven. Je mag gaan. Je bent nu vrij. Helemaal vrij.” De slaaf wordt stil. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Met wijdt open ogen kijkt hij de vreemde koper aan. Hij kocht hem niet, maar hij kocht hem vrij. Hij betaalde niet een prijs, maar hij betaalde een losprijs. De man is nu helemaal vrij omdat hij is vrijgekocht! Hij kan het bijna niet geloven. Na enige ogenblikken van overpeinzing valt de slaaf uiteindelijk voor degene die hem heeft vrijgekocht neer en zegt: “Heer, als u zo veel van mij houdt, nu u dit voor mij gedaan hebt, wil ik u de rest van mijn leven dienen. U hebt dat voor mij gedaan, nu wil ik dit voor u doen.”

Wat is het om vervuld te zijn van de Geest? Dat heeft te maken met inzicht en overgave. Als je besef hebt gekregen van wat Jezus voor je deed, wordt je diep dankbaar. Dan word je stil van de genade. Er komt verwondering in het hart. De overweging wordt gemaakt en uiteindelijk zeg je: “Heer, als U zelfs uw eigen leven hebt gegeven en naar de hel bent gegaan om mij vrij te maken van al mijn schuld, van de veroordeling van de wet, van de macht van de zonde, om mij helemaal vrij te maken, dan wil ik U met mijn hele leven dienen.” Het geheim zit in het woordje ‘wil’. Het hart wordt gewonnen voor de Heer, je komt tot overgave.

De vervulling met de Geest bestaat niet uit bepaalde ervaringen of gevoelens. Lange tijd heb ik dat idee gehad, ‘ik moet de Geest wel voelen’. De Bijbel laat zien dat wanneer wij vervuld zijn met de Geest, wij geleid worden door de Geest. Je hebt de touwtjes uit handen gegeven. Bedrinkt u niet aan wijn (waardoor je door de wijn geleid wordt), maar wordt vervuld met de Geest (Ef. 5:18). Deze werkwoordsvorm impliceert overgave, je laat het doen. Wanneer wij ons overgeven, vervult Hij ons. Wanneer Hij ons vervult gaat Hij ons leiden.

De slaaf uit ons voorbeeld kreeg de ‘geest’ te pakken. Hij wilde verder met zijn losser, omdat hij van hem ging houden. Waarom doe je dingen voor je vrouw? Waarom koop je een cadeautje voor haar op haar verjaardag? Waarom neem je tijd om naar haar te luisteren? Waarom doe je dingen samen? Omdat het moet? Ikzelf werk niet volgens een bepaald werkboek met instructies voor hoe ik met mijn vrouw moet omgaan. Ik hou van haar en daarom geef ik me dagelijks aan haar en hebben we het goed. Waarom doe je dingen voor je kinderen? Waarom zorg je voor je kinderen, praat je met ze, doe je leuke dingen met ze? Omdat het moet? Nee, omdat je zielsveel van je eigen kinderen houdt. En zo ook in onze relatie met God. Waarom naar Hem luisteren? Waarom Hem zoeken? Waarom Hem aanbidden en gehoorzamen? Omdat het moet? Nee, door de Geest roep je uit: Abba, Vader! (Rom. 8:15) Lieve Vader, dierbare Vader, ik hou van U! Omdat U eerst van mij hield!

Wanneer wij ons uit liefde dagelijks overgeven aan zijn leiding worden wij vervuld met de Geest en ontvangen wij kracht voor het werk waartoe God ons roept. Dit kan ook een hele stille, niet emotionele werkelijkheid zijn. De vraag is niet hoeveel ik van de Geest heb (in mijn beleving), maar hoeveel Hij van mij heeft (in mijn dagelijkse wandel). Laat ons bidden: Heer, vul ons met uw Geest nu wij ons leven aan u geven.ds. Oscar LohuisReacties:
oscar.lohuis@solcon.nl