Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (2)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 2
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (2)We nemen slechts enkele stukjes uit dit bijzondere bijbelboek in het Oude Testament: Zacharia 6. Stel: je zit bij elkaar en je durft niet meer; de tegenstand is te groot. De ontmoediging heeft toegeslagen.

Een klein groepje mensen in een kamer. Dan komt er bezoek, pastoraal bezoek…Zacharia zegt dat ze een inzameling moeten houden. Dat is wel het laatste waaraan je denkt als je niet meer durft. Ze doen het toch en er komt flink wat binnen. Van de ingezamelde materialen, goud, zilver etc. moet iemand een kroon (eigenlijk kronen) gaan maken. Een vakman is voorhanden (toen ook al ?) en er wordt een kroon, in etages, gemaakt en die kroon wordt op het hoofd van Jozua, de hogepriester, gezet. Ineens staat daar iemand met een prachtig kunstwerk op zijn hoofd, midden in de kamer.Hoe Jozua zich gevoeld heeft, weten we niet. Maar voor hij een beetje eigenwijs zou kunnen worden, wordt de kroon weer van zijn hoofd genomen en begint Zacharia met zijn toespraak.

Die kroon is niet voor Jozua bedoeld, maar voor Iemand die in zijn plaats zou uitspruiten. De Spruit. Uit het verband wordt duidelijk, dat het hier gaat om de Hogepriester, die ook Koning is. Wie is dat?Onze Heer Jezus komt hier in beeld naar voren. Het Koningschap en het Priesterschap was niet aan elkaar gekoppeld in de oude tijd. Als ze dit wel deden, was het mis. Denk maar aan Saul, Jerobeam, Uzzia etc.Toch zou er iemand komen die de beide kanten wel zou verenigen. Dat is onze Heer. Hij zal, naar de ordening van Melchizedek, Priester en Koning zijn. En de raad van de vrede is daaraan gekoppeld!Pastoraal betekende dit, dat het geringe van toen (met alle angst daaraan verbonden) in feite het maken van een kroon is voor Iemand die nog niet zichtbaar is. Jullie moeten vooral doorgaan met voor Hem een kroon te maken. Jullie moeten je gaven in de schaal voor inzameling doen. Daar wordt een kroon van gemaakt. En die kroon blijft, ter gedachtenis aan jullie, in het huis van de Heer. Straks in de hemel zullen die mensen hun namen zien bij die kroon die daar zichtbaar zal worden.Praktisch voor ons betekent dit, dat alles wat wij voor de Heer doen, in feite een inzameling is voor de kroon van de Heer Zelf. Het moet in alles gaan om Zijn eer, om Zijn kroon. Doen wij alles in de collecteschaal van God?Onze tijd, onze gaven etc.? Straks wordt die kroon zichtbaar en onze namen staan er bij. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Staan onze namen bij de kroon in de hemel?Profetisch zien wij opnieuw Israël. Hoe gering het ook mag lijken en hoe de angst ook toeslaat vanwege de druk van rondom. Hun werk, hun zijn, zal uiteindelijk de kroon van de Heer zijn. Als de Heer Jezus terug komt hier op aarde en bewonderd zal worden in allen die geloofden, zal ook de kroon die Israël aanbrengt zichtbaar worden.Zij worden immers in dit boek Zacharia kroonjuwelen genoemd. Zacharia is toch een bijzondere profeet, vindt u ook niet?Dato Steenhuis