Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (3)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 3
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (3)Enkele bijzondere stukjes uit dit bijbelboek wil ik aanstippen; nu hoofdstuk 9. Terug uit Babel mochten ze weer met de bouw van de tempel te Jeruzalem beginnen. Fantastisch was het. Toen kwam de tegenstand en de moed zonk in de schoenen… Het was veiliger om met je eigen huis bezig te zijn, dan met het huis van God. (zie Haggai). Zacharia en Haggai bemoedigen het volk met profetie. In hoofdstuk 9 spreekt Zacharia over de vijanden die toch weg zullen gaan. Nog sterker: er blijft feitelijk niets van hen over en een bastaardvolk in hun plaats zal zich scharen onder de stammen van Israël. De naam van de Filistijn valt hier. Palestijn
is hetzelfde als Filistijn. Van de oorspronkelijk Filistijn zal niets over zijn. In hun plaats zal er een bastaardvolk zijn. Dat is nu al zo.
Hier vinden wij aanwijzing over de toekomst van de Palestijnen. Maar het gaat niet alleen over het weg gaan van de vijand, ook over de komst van de Koning wordt gesproken. In het bekende beeld van de Heer Jezus op de ezel in het nieuwe testament, is dit terug te vinden.Pastoraal: Zacharia mag zeggen dat de vijand er niet meer zal zijn en dat hun Koning echt komt. Ook de anderen van het volk Israël worden vrij gelaten en komen van heinde en ver. De Here zal hen verlossen en bevrijden als in vroegere tijden. En het hele volk zal als kroonjuwelen te zien zijn in de kroon van de Grote Koning. Dat is genot en dat is schoonheid. Voor de kleine groep van toen moet dit een pastorale boodschap
van grote inhoud zijn geweest. Als je zo over de omstandigheden kunt heen zien, krijg je nieuwe moed.Praktisch: Ook al gaat het hier niet in de letterlijk zin om ons, toch is dit bemoedigend voor de praktische situatie waarin wij verzeild raken. De vijand probeert ook voor ons het werk stil te leggen. Dat schijnt ook nog te lukken; er wordt immers steeds minder over de Heer Jezus gesproken en veel vaker over onderwerpen die niet bestreden worden. De algemene zaken zijn erg in trek; daar heeft niemand moeite mee. Pas wanneer wij spreken over onze Heer wordt het ineens heel anders. Die vijand gaat weg, de Koning komt en Hij, de HERE, verlost en bevrijdt.Profetisch: Dit is wel heel duidelijk een profetisch vergezicht. Hoe zal het gaan als de Heer al die gevangenen opzoekt, ze bevrijdt en ze brengt naar Israël. De bazuin zal worden geblazen en het gaat gebeuren. Het hele conflict in het land voorbij en de zegen helemaal compleet. In het rijk van duizend jaren vrede zal Israël schitteren als kroonjuwelen. Hoe groot is dat genot en hoe geweldig dat geluk. Zelfs vanuit de hemel wordt het nieuwe Jeruzalem zichtbaar en de poorten van die stad hebben twaalf namen van de twaalf stammen van Israël.

Gods plannen worden helemaal ingevuld. Dat is voor ons waar die de opnamen van de gemeente verwachten (en wel binnenkort!), maar dat is ook waar voor het oude volk van God. Gods woord houdt eeuwig stand, zal nooit wijken.Dato Steenhuis