Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (4)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 4
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (4)Hoofdstuk 10 vers 1 en 2: Vraag van de HERE regen ten tijde van de late regen.Morgenoffer hoort bij het begin; avondoffer bij herstel.

Vroege regen hoort bij het begin; late regen bij herstel.Vraag van de HERE om die regen.

Laten wij bidden voor herstel voor Israël. Laten zij bidden voor herstel. Laten wij bidden voor herstel in onze persoonlijke situaties en in onze gemeenten.

Israël was destijds in grote nood, omdat de herders het volkomen hadden laten afweten. De klacht over die herders vinden wij in Ezechiël 34. Die herders hadden zichzelf geweid en de schapen laten verkommeren. Een kudde in nood, omdat ze geen herder hebben. Zo zag het er toen uit en wij herkennen dit vandaag de dag heel goed!Israël mocht gaan bidden om de late regen, om herstel in de nood waarin ze toen zaten. De HERE zou antwoorden met zijn toezeggingen van de late regen. De hulpverleners van die tijd (de terafim ofwel de waarzeggende geesten van de duisternis) spraken leugens en ijdelheid. Daar had je niets aan.

Het antwoord zou komen van Jahweh zelf, het zou een stortbui van regen worden. Niet een paar druppels zoals het lied zegt: dropplen vallen op mij neer…. Nee, een stortbui!!!

Wat een prachtig profetisch plaatje voor de situatie van Israël. Toen al was het echt een bemoediging, maar voor de toekomst is het echt geweldig. De HERE zal het gaan doen.Pastoraal en praktisch is dit eveneens geweldig. Ik weet niet waar u zit en welke misleidingen u hebben geraakt. De terafim, de afgoden van vandaag, spreken ook nog en ze zijn woordenkramers van leugen en ijdelheid. Wij hebben er echt heel veel van. Daardoor is het volk van God in grote nood en trekken zij verder zonder herder. Het volk van God mag weer gaan bidden. Een lied uit de bundel opwekking zegt:…als het volk van
God weer bidden gaat…

Zullen we dat gaan doen? De HERE vragen om een stortbui van late regen, waardoor ervoor iedereen ‘gewas’ is op het veld (vers 1). Geef ons die grote verkwikking, geef ze ons voortdurend, o Heer! Dat geeft ineens zicht op de komst van de Heer, op DE grote Herder van de schapen. Hij heeft Zijn schapen niet in de steek gelaten, Hij ging voor hen naar het kruis en Hij zal die schapen veilig en in overvloed laten wonen.

Wat een verandering in de gemeente.Ook heel persoonlijk kan het zijn dat je de weg kwijt bent, omdat de leugenaar, de valse voorlichter, je op het verkeerde spoor heeft gezet. Erken en belijd!

Bidt de HERE en Hij zal je weer op het rechte spoor leiden van Zijn gerechtigheid en overvloed en verkwikking schenken. Bidt om de late regen, neem deze profetie als voor jou persoonlijk geschreven. Jouw eigen geloofsleven zal weer bloeiend en zegenrijk zijn.Mozes heeft heel vroeger eens gezegd: laat uw volk toch niet zijn als mensen die geen herder hebben. Mozes vroeg om een leider. De HERE wees toen Jozua aan, die intussen zijn ‘opleiding’ had voltooid. Jozua was in de leerschool van God opgegroeid tot een bekwame strijder en leider.

Wij zouden vandaag veel meer moeten bidden om leiders, die in staat zullen zijn om het volk van God te brengen waar de Here Zijn zegen wil uitstorten. Leiderschap is per saldo het terrein waar de tegenstanders zijn leugengeesten op afstuurt. Wij zien dit aan de universiteiten en alle andere opleidingen. Mozes had vroeger heel goed door dat een leider noodzakelijk was. Wij leven vandaag in de sfeer van gezagscrises en eigenwijs handelen. Dat is niet van de HERE, dat is van de terafim, van de leugengeest.Toch maar gaan bidden? Vraagt van de HERE regen, ten tijde van de late regen.Dato Steenhuis