Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (5)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 5
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (5)De uitrusting van een dwaze herder Zach.11:15.


Zacharia spreekt tot enkelen in Jeruzalem.

Ze zijn net terug gekeerd uit Irak (Babel) en zijn begonnen met de herbouw van de tempel. De omgeving is tegen hen en brengt het zover, dat ze stoppen met de herbouw. Zacharia komt, spreekt, bemoedigt en profeteert.

Israël had de rug gekeerd naar de HERE, ze hadden hun Herder aan de kant gezet op verschillende manieren. Eén van die manieren is een ander altaar in de plaats van het altaar (de Tafel van de HERE) in de voorhof van de tempel. Israël had geluisterd naar dwaze herders, naar herders die zichzelf zochten en zichzelf voordeel bezorgden, terwijl ze hun Herder (zie Psalm 23) niet meer zochten.

Op grond van dit alles heeft de HERE de staf liefelijkheid verbroken en de staf samenbinding teniet gedaan.

Zo gaat het nu altijd.

Als het volk van God hun God inruilt voor wat anders, dan is de liefelijkheid van de HERE weg en de samenbinding stuk gegaan.

Kijk hoe hier sprake is van de dertig zilverstukken, het loon waarop hij geschat werd. Natuurlijk denkt u aan Judas en aan de overpriesters en schriftgeleerden (de herders van toen!) en hoe die mensen samenwerking zoeken met Judas. Hun inschatting (dubbele betekenis) is zeer gering. De dwaze herder heeft hun harten en denken totaal vertroebeld. Die dwaze herder zal alleen maar onheil brengen.Destijds hadden ze deze verkeerde herder gekozen boven de Herder van Ps.23. Het gevolg was de situatie van de tijd van Zacharia.

Is het daarna beter gegaan? U kijkt naar Judas en zijn herders en u weet genoeg. Maar ook profetisch is hierin te zien hoe de antichrist, de dwaze herder, geloofd wordt. Hoe ze de misleider aannemen en op hetzelfde moment verleid zullen worden.

Dat de antichrist altijd tegen de Goede Herder zal ageren, is te voorspellen. Die antichrist wil niet dat de Heer Jezus alle eer en glorie krijgt.

De Heer Jezus zal, bij Zijn terugkomst op aarde, de draad met zijn oude volk weer oppakken en zij zullen inzien dat ze de verkeerde, de dwaze herder, hebben gediend. Zij zullen bitter leed dragen en verootmoediging kennen. Dan zal onze Heer zijn schapen dragen als vanouds. Zij zullen naar de ‘stal’ worden geleid om verzorgd te worden en de tegenstander zal worden geoordeeld.

Het is toch triest dat de oorzaak van de ballingschap naar Babel later, in de tijd van Judas en zijn daad, weer terug gekomen is. En dat zoiets dan nog eens terug komt als er in Jeruzalem een ander altaar zal staan en een andere dienst zal worden verricht, is eigenlijk helemaal triest.

Toch blijft Gods plan met zijn volk staan en zal Hijzelf naar zijn schapen vragen; zie ook Ez. 34.Ook pastoraal voor vandaag is dit belangrijk.

Er zijn talloze antichristen uitgegaan. DE antichrist is er nog niet, maar de geest van die antichrist is er alom. Christenen worden op het verkeerde spoor gezet en maken verkeerde keuzes. Het antichristelijke denken viert hoogtij. De Vader en de Zoon worden geloochend. Niet alleen door de leer van de Islam, maar evenzeer door heel moderne theologie binnen christelijke kerken.

Wie is de Heer Jezus voor ons?

Leidt Hij u aan Zijn hand door deze tijd op weg naar Hemzelf?

Wordt de Heer Jezus vandaag de dag ook nog ‘verkocht’ voor economie of iets dergelijks?

De leegloop binnen de kerken en het uithollen van het geloof komen toch ergens vandaan?De tegenstander zal verdorren en het oordeel wordt uitgeoefend over de antichrist.

De Heer Jezus krijgt alle eer en heerlijkheid.

Wij willen vandaag luisteren naar de stem van Hem en de stem van de vreemde niet volgen; dieven en rovers zijn ze allemaal, als ze geen binding hebben met de Grote Herder van de schapen, onze Herder en Heer Jezus Christus.Dato Steenhuis