Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (6)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 6
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (6)‘Jeruzalem wordt een schaal van de bedwelming en een steen die alle volken zullen heffen en daarmee zullen ze zich deerlijk verwonden’ Zacharia 12:2 en 3Veelal is het heel goed een tekst te vergelijken met andere teksten. In dit geval zou ik u willen voorstellen om Ezechiël 23 te lezen. Daar wordt onomwonden gezegd, dat de zonden van Jeruzalem zo groot zijn, dat de HERE het oordeel over hen in de handen van de volken heeft gelegd. Oholiba (mijn tent is in haar!!) is aan alle kanten afgeweken en heeft daardoor het oordeel over zichzelf afgeroepen.

Is er geen hoop meer? Waar blijven de toezeggingen van de HERE?Ik weet dat dit een heel gevoelig onderwerp is, maar de wegen van onze God worden toch ook hierin openbaar?

Als de gemeente van Efeze in Openb. 2 afwijkt, is er uiteindelijk geen kandelaar meer. Nu is de stad Efeze nog een woestheid met herinnering aan lang vervlogen tijden. Dit als voorbeeld.

Als wij de HERE afwijzen, worden we soms in de handen van de ‘volken’ gegeven om te louteren. Paulus heeft het over “in de handen van de satan geven”.

Dit is heel praktisch voor mensen die het getuigenis van onze Heer mogen vormen.Profetisch is de tekst uit Zach. 12, een vaak geciteerde.

Het gaat nog eens zover komen dat alle volken naar Jeruzalem zullen gaan om daar te strijden. Hun legers in het dal van Harmageddon en de uiteindelijke strijd in het dal van de beslissing, het dal van Josafat.

Het is niet moeilijk om vandaag te zien dat het die kant uit gaat. De brandhaard van de hele wereld lijkt toch de tempelberg, de berg Moria, te zijn. Als daar iets gebeurt, staat de wereld in brand.

Stel dat er vandaag een bom ontploft op die plek, dan krijgen de Joden de schuld en alle volkeren door middel van resoluties in de Verenigde Naties en contingenten van militairen trekken op naar Jeruzalem. Niet omdat het bewijs is geleverd dat de Joden dit inderdaad hebben gedaan. Maar de satan verblindt het denken van de mensen dan volkomen.Er zit een aantal aspecten aan deze zaak. Jeruzalem komt onder enorme druk te staan, zoals de Here Jezus heeft voorzegd in Lucas 21 en Matth. 24. Het oordeel over Jeruzalem lijkt te zijn gegeven in de handen van de volken (zie nog eens Ez. 23).

De volken zijn in eigenwijsheid de leugen gaan geloven en gaan ‘vrede’ brengen. Dat dit een schijnvrede zal zijn, is waarschijnlijk voor iedereen duidelijk. Ook die volken worden geoordeeld, omdat ze in feite tegen de HERE vechten. Jeruzalem zal dan ‘hun Waterloo’ - hun ondergang – zijn.

Daar zal blijken dat de HERE het opneemt voor Zijn volk en dat Hij de beloften voor Zijn volk helemaal waar gaat maken. Juist op het donkerste moment zal Hij ingrijpen. Dan komt de Heer Jezus als de Ruiter op het witte paard (Openb.19), in grote heerlijkheid met Zijn gloriewagen op de Olijfberg. Profetisch is dit een bijzonder vergezicht.Pastoraal betekent dit, dat de omstandigheden wel eens heel zwaar zullen kunnen zijn. Het lijkt alsof iedereen tegen is en iedereen zijn gang kan gaan. De druk wordt door alle omstandigheden alleen maar zwaarder.

Je kunt je eindeloos afvragen waarom dit alles gebeurt; je kunt de schuldvraag inbrengen en mogelijk, jezelf de schuld gaan geven voor wat er allemaal aan de hand is. Ook wij mogen weten dat onze Heer boven alle omstandigheden en mensen staat. Onze Heer gaat ingrijpen op Zijn tijd en op Zijn manier. Dan blijkt dat het moeilijkste uit ons leven een heel bijzondere ervaring is geworden. Wij horen heel vaak zeggen dat de donkerste tijd uiteindelijk een heel bijzondere tijd is geweest, waarin de Heer zich aan ons kon openbaren.Veel zegen bij het lezen van Zacharia 12:1-3 !!Dato Steenhuis