Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (7)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 7
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en ProfetischZacharia 12 vers 6 t/m 9

Jeruzalem te Jeruzalem

Geen stad is meer bezongen en geen stad staat meer in het nieuws.

Om die stad gaat het in de toekomst.

Waarom speciaal die stad?De HERE zou een plaats verkiezen om daar Zijn Naam te doen wonen, volgens Deutr.12. Later blijkt die stad Jeruzalem te zijn. Lees maar eens wat Ezechiël daarover zegt in hoofdstuk 16! En volgens Psalm 48 is Jeruzalem de stad van de Grote Koning.

De satan zal alles op alles zetten om te voorkomen dat onze Heer en Heiland, de Koning der Koningen, daar zal gaan regeren. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, heeft de satan kans gezien iedereen tegen Hem in opstand te brengen, niet beseffend dat daarin ook de wil van God werd uitgevoerd.

De Joden mogen best een eigen plekje hebben, zegt men, maar niet in Jeruzalem.

Jeruzalem zal blijven voortbestaan en wel te Jeruzalem. Het is alsof de HERE de postcode er bij geeft!! Geen alternatieve locatie dus; alleen maar daar. Daar zal de Koning regeren en van daaruit zal de zegen komen.Wat fijn, dat de stad waar onze Heer gekruisigd werd, ook de stad zal zijn waar Hij eer en glorie krijgt.Nadat de gemeente is thuis gehaald, komt de tijd van grote druk van Israël en de wereld. Jeruzalem zal uiteindelijk worden belaagd en bijna genomen. Dan komt de Heer terug op de Olijfberg (daarover later). Omdat Hij komt met Zijn macht en kracht, hebben de inwoners dan veel kracht. Zij zullen een vuurbekken zijn tussen het hout (beeld van alle tegenstanders) en dit zal alles verteren. Zelfs in de volgorde van overwinning ligt een les om niet hoogmoedig te worden, alsof mensen dit zouden hebben gedaan. Toch zijn diezelfde mensen sterk, vanwege de kracht van de Heer.

Dan kan onze Heer en Heiland, Jezus Christus, regeren in Jeruzalem. Als er in Jeruzalem iemand struikelt van de inwoners, dan is zo iemand nog als David. En die kon strijden!!

Jahweh maakt duidelijk dat er buitengewone kracht is, omdat de Heer er woont!!!Ook de gemeente wordt in Hebr. 12 vers 23 en Galaten 4 vers 26 geduid met het woord: Jeruzalem. Wel verbonden met de hemel en het nieuwe, maar toch…

Die ‘stad’ wordt ook belaagd door de vijand. Ook nu wil die vijand voorkomen dat er een plaats is waar de Heer Jezus eer en glorie krijgt. Daarom zijn er zoveel aanvallen. Die vijand kan het niet uitstaan dat er huldiging van de Koning plaats heeft en daarom moet alles stuk gemaakt of uitgehold worden.

Maar ook nu is waar, dat de macht van de satan haar niet kan verweldigen. Ook al zal iedereen zeggen: wij hebben kleine kracht, die kleine kracht is voldoende om de vijand te overwinnen. Nog eens: niet in onze kracht, maar in de kracht van de Heer.

Struikelen er ook vandaag mensen? Ja, dat gebeurt helaas. Maar is daarmee alles verloren? Nee, gelukkig niet.Zelfs het hart van iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen als Heiland en Verlosser, is een plaats van huldiging voor de Heer. Ook daarin kun je ‘aanvallen’ zien.

Pastoraal is dit heel mooi. Je kunt zien hoe zelfs iemand die struikelt, toch een held is. Niet omdat hij struikelt, maar omdat de Heer niet toestaat dat de vijand een overwinning boekt.

Dit geeft moed en vrede in het strijden. Dit geeft visie voor vandaag en morgen.

Toen we begonnen met te schrijven over dit bijzondere Bijbelboek, gaven we aan dat de benadering van Zacharia heel anders is dan de benadering van Haggaï, alhoewel ze samen spraken en werkten in diezelfde tijd.

De pastorale benadering van Zacharia valt iedere keer weer op en dat spreekt ook mij heel erg aan.Dato Steenhuis