Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (9)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 10
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (9)Zacharia 13 vers 1 tot en met 6

Wat zijn dat voor wonden in uw handen?De Bron die tot ontzondiging en reiniging zal voeren is niemand minder dan de Heer Jezus zelf!

De Gemeente is in de Hemel, nog nauwkeuriger: in het Huis van de Vader. Wij zijn daar omdat de Vader ons als een geschenk aan de Heer Jezus heeft gegeven (zie Joh. 17). Ook wij mochten ontzondiging en reiniging meemaken doordat de Heer Jezus aan het kruis, ons met Zijn eigen bloed heeft vrij gekocht. Alleen door het geloof in Hem hebben we deel gekregen aan de genade waarin we staan.

Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond…

Nadat de gemeente is opgenomen, breekt de grote verdrukking aan. Die verdrukking wordt afgesloten met de komst van de Heer Jezus hier op aarde. Hij zal de draad met Israël weer helemaal opnemen. Alles wat er aan vuilheid is, wordt weggespoeld door Die Bron. Uit hoofdstuk 12 bleek al dat ze zullen zien op Hem die doorstoken werd, dat is immers een beeld van het kruis van Golgotha. Valse profeten zullen echt helemaal verstommen en de familie werkt ook niet meer mee om iemand te promoten.

Als je als profeet optreedt, loop je risico’s. Misschien wordt je wel geslagen zoals het Jeremia overkwam en vele anderen. Ook Zacharia de zoon van Berechja (onze schrijver!!) kwam om in de tempel, omdat hij van de HERE sprak.
Wat zijn dat voor wonden? De profeet zal zeggen: “dat was wat mij overkwam, toen ik de woorden van Jahweh sprak”.

Natuurlijk wijst dat heen naar DE profeet, van God gekomen, die de Woorden van God de Allerhoogste sprak. Ze wilden onze Heer van de steilte bij Nazareth storten; ze wilden Hem stenigen in de tempel en ze hebben Hem gearresteerd in Gethsémane om Hem te brengen naar de Priesters. Ze sloegen Hem. Pilatus liet Hem slaan, de soldaten sloegen Hem.

Wat zijn dat voor wonden?

Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Ga de lijdensliederen maar zingen uit Joh. de Heer en andere bundels. Laat het elke dag maar Goede Vrijdag zijn, volg de Heer op Zijn weg naar het kruis.

Straks is Israël niet meer de joelende, schreeuwende mensenmassa, maar is er verwondering en bewondering voor Hem die wonden droeg.

Het was onze schuld, die op Hem werd gelegd. De wonden waren vanwege onze overtredingen (Jes. 53).

Ik kan mij voorstellen dat de Heer heel erg verlangt naar dit moment in Jeruzalem.Ook wij mogen dat vandaag beleven, elke dag opnieuw. Ik heb in ander verband wel eens gepleit voor de terugkeer van ‘de dagelijkse mis’. Natuurlijk niet in een vorm en versteend door de traditie, maar fris en met een hart voor Hem, vol van aanbidding. Elke dag een moment van denken aan de Heer, alleen of samen met andere broeders en zusters.

Zien op Hem die doorstoken werd en vragen: wat zijn dat voor wonden?

Wij kunnen het in elk geval samen doen als we als gemeente bijeen (bij Die Ene) zijn. Waar twee of drie samenkomen tot Zijn Naam, daar is Hij immers in het midden. Als Hij er dan is, vragen we Hem dan: wat zijn dat voor wonden? Of spreken wij dan over de wonderen die wij willen gaan doen?

De valse profeten wagen het straks niet meer om nog een woord te zeggen. Dat is nu wel anders. We worden bestookt met allerlei kwakzalverij. De Heer Jezus is dan niet meer alleen en alles, maar er is zoveel omheen gezet dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Kijk a.u.b. naar de ENE, de ECHTE Profeet van God, onze Heer, mijn Heiland en Verlosser.Er is herstel voor Israël. Dat ditzelfde plan van God ook heel pastoraal is mag duidelijk zijn. Hij, de HERE, wil herstellen. Jahweh is Heelmeester (Ex. 15). Hij herstelt. Ik weet niet hoe moeilijk u zit, maar er is herstel vanwege de HERE.

Dit is troost van ‘de God van alle vertroosting’.Dato Steenhuis