Zachtmoedigheid

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 1
Volgens het spreekwoord hebben de brutalen de halve wereld. Volgens de Bijbel hebben de zachtmoedigen haar straks helemaal. Met zachtmoedigheid is er in de wereld geen plaats te verwerven. Wat daar nodig is, is opkomen voor je rechten, niet over je heen laten lopen. Zachtmoedigheid is Christus, die niet voor Zijn rechten opkomt en die Zich ter wille van een ander laat kruisigen. Zachtmoedigheid lijkt zich als een deurmat te laten gebruiken, maar vergt de grootste moed die bestaat: zijn leven inzetten en overgeven voor een ander. De ware helden zijn niet de schreeuwers, maar wie stil wandelt met God.

drs. Jef De Vriese