Ziekte en geloof

Jef de Vriese • 84 - 2008 • Uitgave: 11
Geloof is bewerkt door de Geest, een overtuiging van God. Waar het om gaat is de ondubbelzinnige toewijding van het hart aan God. Wij onderscheiden Zijn wil wanneer we innerlijk onverdeeld bidden (Jak. 1). Dan geeft God graag wijsheid over het doel van de verzoeking die de zieke treft. Wie bidt in de naam van Jezus, bidt dus vanuit Zijn karakter, met volle kennis van Zijn Woord, Zijn wil en de toepassing daarvan in de huidige omstandigheden. Zijn Naam is Heelmeester, genezer van ziekte (Ex. 15:26, Ps. 103:1-5, Jes. 53:5). Gebed om genezing is niet krachtig door onze inzet, maar door de Naam van Hem van Wie antwoord wordt verwacht.

Het gebed van het geloof berust op de wil van God (vgl. 1Joh. 3:20-21; 5:14-15). Het is het gebed van een hart waarin Gods wil is geopenbaard (vgl. Jak. 5:10; Hand. 3:6,16). De oudsten bidden in de autoriteit van God, in de naam van Jezus (Hand. 3:6,16). God geeft geloof (1Kor. 12:8-9) en inzicht (Jak. 1:5).

Dan kan er ook met zekerheid voor genezing gebeden worden. Of misschien ook niet. Dat hangt af van het onderscheiden van Gods wil. Soms is dat heel duidelijk door Zijn Woord. Maar soms is het moeilijk te onderscheiden hoe Hij de verzoekingen en beproevingen van het leven wil gebruiken. Dan is gebed om wijsheid nodig. Dergelijk gebed brengt de omstandigheden van het leven bij Hem met het verlangen Hem onverdeeld te dienen, Zijn wil te doen en door de beproeving tot geestelijke onberispelijkheid te komen, met of zonder lichamelijk herstel.

Jef De Vriese