Zingen in de kerk

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 19
In dit nummer veel aandacht voor zang en muziek in onze cultuur en ook in kerkdienst en samenkomst. De directe aanleiding is het uitkomen van de nieuwe Zangbundel van Johannes de Heer met notenschrift, ter gelegenheid van de komende 100e geboortedag van de bundel (1905). Deze muziekbundel telt 952 liederen en koren, ten dienst van huisgezin en samenkomst en is verkrijgbaar in onze boekwinkel in Doorn.
Er is in de kerk altijd strijd geweest als het ging over zang en muziek. Wat mag wel en wat niet? In ons dorp zong men in de Oude Kerk tot voor kort alleen de psalmen op hele noten, maar dat is afgeschaft. Wat hier vroeger onbespreekbaar was is nu geen enkel punt meer. In orthodoxe gemeenten zingt men nu ook het geestelijke lied, soms voorafgaand aan de eredienst, maar ook wel als deel van de liturgie. Ook dat was enkele jaren geleden veelal nog onbespreekbaar. Dat moet te denken geven. Neem het kerkorgel. Het was kort na de Reformatie een onderwerp van heftige discussies tussen voor- en tegenstanders. Het orgel zou volgens de tegenstanders immers de wereld in de kerk zijn. Daar trekken we nu verbaasd onze wenkbrauwen over op. Hoewel… er zijn nog steeds groeperingen die vinden dat een muziekinstrument niet in de eredienst thuis hoort. Zij zingen a capella, doen dat meerstemmig en ook nog zeer goed. Maar discussie is er nog steeds over dit onderwerp en vermoedelijk zal dat altijd wel zo blijven. We hopen dat dit nummer van ons blad, hoewel ten dele behandeld, bijdraagt aan een goede meningsvorming over zang en muziek.

We zitten nu al weer middenin de Adventsweken. Het kerstnummer is weer prachtig in kleur uitgevoerd. Hebt u al extra nummers aangevraagd? Om door te geven, uit te delen in de Gemeente, of mensen uit te nodigen voor een kerstsamenkomst? Het nummer is vol van de Blijde Boodschap in deze sombere wereld: evangeliserend, getuigend en opbouwend. Zo kunt u anderen een kerstzegen bereiden. Eén belletje naar ons kantoor en u krijgt ze toegestuurd.
Wij wensen u allen namens Bestuur en medewerkers alvast een gezegend kerstfeest!

Namens de redactie
ftv