Zo spreekt de Here

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 10
Dit Zoeklicht is er één die indringend laat zien hoe nodig de boodschap van het heil is. Het Verhaal vertelt ons van een leven dat kapot zat, maar ook hoe genadig de Here God is. Hij verandert levens van mensen.
In Commentaar wordt gewezen op ontwikkelingen, waarin we de komst van een valse religie kunnen herkennen, het domein van de valse profeet. Joop Schotanus schrijft daar vanuit een andere invalshoek over en wijst op de ontwikkelingen rond New Age. Gert van de Weerd wijst op de Wachter van Israël, die namens God spreekt.
Zulke mensen zijn nodig, die onverschrokken durven te zeggen: “Zo spreekt de Here.”
Professor Velema maakt dit nog duidelijker, zijn bijdrage wijst rechtsreeks naar de Here God, ‘Het is tijd voor de Heere om te handelen.’ Het Zoeklicht gelooft dat dit handelend optreden van de Here God binnenkort verwacht mag worden.

Maranatha, Jezus komt!