Zoektocht door de wereld van het paranormale

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 4
Het boek is eigenlijk vanuit de persoonlijke ervaring geschreven. Tijdens haar studie Theologie in Utrecht zei de professor, die het vak Vergelijkende Godsdienstwetenschappen doceerde: "Je moet een keer naar India gaan om daar van dichtbij het Hindoeïsme te bestuderen". Nou dat heeft drs. Martie Dieperink geweten. Tot op vandaag, tientallen jaren na haar bekering, ervaart ze nog steeds de kwalijke gevolgen in haar lichaam van diep occulte contacten tijdens haar verblijf in Indiase Ashram gemeenschap.
Lichamelijke pijn, spanningen, vermoeidheid, ze zijn er elke dag in het leven van Martie. Op aanraden van de professor had ze als studente een bloemlezing bestudeerd van de Indiase goeroe Aurobindo, "een interessante man", had de professor gezegd, om daarna af te reizen naar India. "Ik dacht dat deze mensen met God bezig waren". Martie ontving de ‘zegen’ door handoplegging van een occult bezeten vrouw, ‘de moeder’ van die ashram gemeenschap in het zuiden van India. Terug in Nederland kwamen de occulte verschijnselen die haar leven gingen beheersen, ondanks haar redding en bevrijding. Het occultisme, langs welke kanalen de geesten van de duivel en de afgrond zich in de mens nestelen, eist een hoge van iedereen die zich ermee inlaat. Dit boek geeft inzicht in een materie die veel mensen niet kennen, maar die in de maatschappij tegenwoordig op allerlei manieren op ons afkomt.
We leven in verwarrende tijden. Onze kinderen leren via de media en op sommige scholen dat de ‘goden’ allemaal hetzelfde zijn of het nu gaat om Jezus of om Mohammed, Allah, Krishna, dat maakt niets meer uit. Vandaar dat dit makkelijk te lezen boekje van maar 160 pagina’s een groot hiaat kan opvullen.
Vandaar: van harte aanbevolen.

Feike ter Velde

Een zoektocht door de wereld van het paranormale
Met welke krachten komen wij in aanraking?
Drs. Martie Dieperink
160 pag.
Prijs in de boekhandel: € 7,50
Het boek is ook gratis te downloaden: www.paranormal-ministry.com