Zondag voor de Lijdende Kerk

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 6
De Zondag voor de Lijdende Kerk is dit jaar op 11 juni. Tijdens deze zondag wordt in veel kerken stilgestaan bij de christenen in landen, waar zij om hun geloof in de Here Jezus, niet geaccepteerd worden. Open Doors wil christenen uit de ‘vrije kerk’ aanzetten tot gebed voor de broeders en zusters die dagelijks te maken hebben met vervolging, discriminatie, verstoting door samenleving en familie, arrestatie en gevangenschap.
Tegelijk wil Open Doors de Nederlandse kerk bemoedigen door het geloofsvertrouwen van de vervolgde christenen en de prachtige getuigenissen die zij te vertellen hebben. De Zondag voor de Lijdende Kerk wordt gehouden op de eerste zondag na Pinksteren, omdat de christenvervolging onder de eerste christenen al direct begon na de uitstorting van de Heilige Geest.