Zonder Jezus gaan mensen verloren!

ds. Oscar Lohuis • 86 - 2010 • Uitgave: 21
Jezus heeft van Zichzelf gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Hij heeft Zichzelf dus aangewezen als de enige weg tot God. Omdat een mens alleen door geloof in Jezus volkomen vergeving ontvangt van al zijn zonden, gebiedt de Here God ook de mens om in Zijn Zoon te geloven: “Dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus” (1 Johannes 3:23). Wat God betreft is het dus niet een optie om in Jezus te geloven, maar een opdracht. Het is niet een van de vele mogelijkheden om behouden te worden van de ondergang, maar de enige mogelijkheid. God heeft gesproken over Jezus Christus: “Dit is Mijn geliefde Zoon, hoort naar Hem!”. God gebiedt alle mensen overal om tot bekering te komen en te geloven in Zijn Zoon (Handelingen 17:30).
In onze tijd leeft heel sterk de gedachte dat het geloof iets is dat ieder voor zichzelf moet uitmaken. Geloof is iets voor de privésfeer, zeggen we dan. Het is prima om voor jezelf te geloven, maar het is niet prima om te zeggen dat ook anderen zouden moeten geloven wat jij gelooft. Daarachter ligt bij velen de gedachte dat er helemaal geen absolute waarheid is. Over de diepe levensvragen, waar komen wij vandaan, wat is de zin van ons leven en waar gaan wij naartoe, daarover kunnen wij niets met zekerheid zeggen. Velen spreken vandaag de dag net als Pilatus, die tegen Jezus zei: “Wat is waarheid?”
Als christen echter denk je daar anders over. Tenminste, als je gelooft in Jezus en in wat Hij over Zichzelf heeft gezegd. Er zijn wel (naam)christenen die wat dit betreft water bij de wijn doen en (meegesleurd door het relativisme van deze tijd) ook zeggen dat er veel meer wegen tot God zijn en dat er geen absolute waarheid is. Maar deze (naam)christenen geloven dan toch echt in een andere Jezus dan de Jezus van de Bijbel. Jezus heeft immers Zelf gezegd dat Hij de enige Weg is en dat Hij de waarheid is. Wie Jezus Christus, zoals Hij in de Bijbel aan ons wordt voorgesteld, serieus neemt, kan niet langer zeggen dat iedereen het, wat het geloof betreft, maar zelf moet uitmaken.
De Bijbel leert, dat iedereen die niet in Jezus Christus gelooft, zijn ondergang tegemoet gaat. Dat is hard, zeggen velen dan. Het is ook hard, maar het is wel de waarheid. Charles Spurgeon heeft deze waarheid vergeleken met een aantal andere waarheden, die alle mensen duidelijk voor ogen staan. Stelt u zich eens voor iemand die op een gegeven moment zegt: “Ik zal niet meer eten, want ik geloof niet meer in eten.” Dan zal hij sterven. Hij kan nog zo goed zijn lichaam aan de buitenkant verzorgen, zichzelf insmeren met zalfjes en zichzelf genoeg rust en ontspanning geven, maar als hij niet eet dan zal hij dood gaan. Stelt u zich eens iemand voor die sterft van de dorst. Hij heeft al dagen lang niets gedronken. Hij staat naast een kraan waar schoon en helder water uitkomt. Maar hij zegt: “Ik geloof niet in die kraan! Ik zal er niet uit drinken! Ik geloof niet in water, ik zal nooit meer drinken!” Het is hard dat die beste man dan zal sterven, maar het is wel de waarheid. Hij hoeft niet te sterven, het water dat leven geeft is er ook voor hem. Maar als hij weigert te nemen van wat nodig is, omdat hij zo vreselijk eigenwijs is geworden, dan gaat hij wel zijn ondergang tegemoet. Stelt u zich tot slot eens iemand voor die door een giftige slang is gebeten. Snel komt er een dokter aan die een middel bij zich heeft waardoor het gif geneutraliseerd kan worden. Maar de arme man zegt op dat moment: “Ik heb daar geen behoefte aan! Dank u, dokter, ik los het probleem zelf wel op. Het valt wel mee en ik zal er heus niet aan sterven.” Het is hard maar waar, deze man zal, ondanks dat hij het zelf niet gelooft, sterven aan het gif dat de slang in zijn lichaam heeft gespoten.
Zo zegt de Bijbel dat de hele mensheid door een slang is gebeten waardoor het gif van het kwaad in de bloedbaan van de mens is terechtgekomen. Het gevolg daarvan is dat de mens zal sterven. Ook al ontkennen heel veel mensen het, het loon dat de zonde geeft is de eeuwige dood. Er is maar één middel waardoor iemand van die eeuwige dood gered kan worden en dat is het volbrachte werk van Christus. Er is maar één Dokter die de mens kan genezen van het kwaad in het hart en dat is Jezus Christus Zelf. Niemand komt tot God dan door Jezus Christus. Voor de, van de honger stervende man, is het Brood des Levens uit de hemel gekomen. Aan de, van de dorst stervende persoon, wil Jezus het levende water geven. Maar daarvoor moet de arme zondaar zich wel tot Hem keren. Wie gelooft zal behouden worden, wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Ik sluit af met een vraag: Gaat dit ons nog aan het hart?

ds. Oscar Lohuis