Zorgen

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 9
Dit woord wordt op verschillende manieren gebruikt. Zo kennen we het zorgen voor een ander, of zorgen dat iets geregeld wordt. Zo wil Johan Zijlstra er graag voor zorgen dat u de Bijbel induikt. Hij heeft er weer voor gezorgd dat er een mooie opgave voor u ligt. Zorgt u voor het goede antwoord?
Je zorgen maken is echter vaak het eerste waar je aan denkt bij het woord ‘zorgen’. De een doet dat meer dan de ander. Zorgen maken kun je doen over de ontwikkelingen in de samenleving, de politiek of de kerk, maar ook over zaken die dichter bij huis spelen, zoals je gezin, gezondheid en werk.
Zorgen over de kerk/gemeente komen we tegen in de artikelen van Feike ter Velde en het duo Miel Vanbeckevoort en Arno Lam. Nieuwe denkbeelden die de Bijbelse leer verdringen vragen om waakzame christenen. Ook is er de zorg over Israël en de houding die tegenover dit land, dit volk wordt ingenomen. Jan van Barneveld en Dirk van Genderen schrijven daarover.
Op persoonlijk vlak kent u waarschijnlijk ook wel uw zorgen. Werk en gezondheid had ik al genoemd, maar ook uw persoonlijke geloofsleven is voor u misschien reden tot zorg. Geloof ik wel genoeg, bid ik wel goed genoeg, leef ik wel goed genoeg, getuig ik wel voldoende. Zaken die je aan het twijfelen kunnen brengen. Jef De Vriese wijst u op Romeinen 8 en laat u weten dat Vader, Zoon en Geest uw gebedsgroep zijn. De Here Jezus pleit voor u en de Heilige Geest bidt voor u, geheel naar de wil van de Vader. Wij mogen dus deze zorgen aan God overgeven. Laat het geloof dus niet tot zorg leiden, maar tot bemoediging.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht