Zorgen (2)

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 10
In het vorige nummer had ik het over zorgen. Zorgen dat er iets gebeurt, gedaan wordt, of zorgen maken. Maar zorgen kun je ook doen. Zorgen voor je man, vrouw, vader of moeder. Els ter Welle schrijft hierover, vanuit haar persoonlijke ervaring. Op deze plaats ga ik daar niet verder op in, leest u vooral haar eigen woorden. Het leidt er helaas wel toe dat zij het rustiger aan moet doen en dus voorlopig geen nieuwe artikelen kan schrijven voor Het Zoeklicht. U kunt haar bemoedigen door een kaartje te sturen naar: Het Zoeklicht, t.a.v. Els ter Welle, Postbus 99, 3940 AB Doorn. Wij willen u ook vragen om voor haar te bidden. We wensen haar veel sterkte en de nabijheid van onze Here toe en zien ernaar uit dat ze u straks weer artikelen geeft die aanspreken en bemoedigen.
Tot slot wil ik de zorg om het geloof van de mensen in uw omgeving noemen. Familieleden die God nog niet kennen, of goede vrienden. Een zorg die zwaar kan drukken. Vaak kunnen we weinig meer doen dan door ons leven te laten zien wat het geloof in God voor ons betekent, dat we er troost, rust en zekerheid in vinden. En openstaan voor het gesprek hierover, als daar aanleiding voor is.
Deze aanleiding kan ook liggen in vervelende gebeurtenissen, zoals ziekte of overlijden. In dit nummer leest u het verhaal van Henk-Jan van der Zwaag, die vertelt over een ongeluk waardoor zijn leven veranderde. Toch vertelt hij vol overtuiging van zijn Redder. “Ik bid dat anderen door mijn getuigenis en leven tot Jezus mogen komen.” Is dat ook uw gebed? Jef De Vriese vertelt dat de Heilige Geest met en voor u bidt.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht