Zuchten

Jef de Vriese • 97 - 2021 • Uitgave: 1
Wij zuchten tegen anderen die het ook moeilijk hebben en helpen elkaar verder in de put. Wij zuchten tegen anderen die het minder moeilijk hebben en denken dat niemand ons begrijpt. Wij zuchten tegen anderen die het ons moeilijk maken, zonder dat dit ook maar iets oplost. Zo besmetten wij anderen met onze eigen innerlijke verdeeldheid. Wij kunnen beter met elkaar spreken in lofzangen en geestelijke liederen. Afgunst op de voorspoed van de goddeloze sticht enkel kwaad. Doe alles zonder morren of bedenkingen en vergeld geen kwaad met kwaad. Uw hoop is uw Rechter. Hij staat voor de deur!

Jef De Vriese