Zuurdesem (Commentaar)

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 5
Zuurdesem

Onze Here heeft het over het zuurdesem, waarbij Hij wijst op Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen. Het is heftige kritiek en daarmee een heldere waarschuwing voor ons. Misschien kunnen we de drie groepen waarop de Here Jezus Zijn kritische pijlen richtte, vandaag een beetje anders benoemen. Farizeeën zijn de ultraorthodoxen in de samenleving. De Sadduceeën zijn juist het tegenovergestelde, we zouden hen geestelijk gezien als zeer liberaal moeten omschrijven, terwijl de omschrijving Herodianen in de richting van wereldgelijkvormigheid wijst.

We zijn altijd goed geweest in het plakken van etiketten op anderen. Daarmee maken we altijd de ‘van ons af’-beweging. Het gaat altijd om anderen. We creëren een tegenstelling zij-wij. Zij zijn de verkeerden, wij natuurlijk de goeden. Er zit ook groepsgebeuren in: onze groep, onze club, ons ideaal. Zou de Heer ons deze dingen gezegd hebben om de ander te labellen of buiten te sluiten?

Wanneer je een commentaar schrijft, gaat dat dikwijls ook over de ander, of over het ideaal van een ander. Je probeert kritisch met een beetje humor de dingen wat overdreven neer te zetten, zodat het aanspreekt. Een commentaar is een beetje een geschreven cartoon, een beetje prikkelend. Dat wordt niet altijd begrepen.

Wanneer je zo ‘commentaar’ geeft, moet je ook naar jezelf durven kijken. Wat voor etiket plakt de ander op ons? Misschien is het labeltje wat groot uitgevallen, te fel van kleur. Dat kan gebeuren, de dingen worden soms wat uitvergroot, maar toch.

Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen, dat is het commentaar van Jezus op mensen. Zou het over mij kunnen gaan, of op ons kunnen slaan? Wat wilde het ook al weer zeggen? Heel orthodox, heel vrijzinnig of wereldgelijkvormig. Je hoeft niet altijd alles te relativeren, maar het eigen gelijk hoeft ook niet altijd prominent te zijn.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht