Zware tijden

Jan van Barneveld • 88 - 2012 • Uitgave: 1
Het nieuwe jaar is alweer bijna een week oud. Knappe koppen, ernstige deskundigen en profetische predikers hebben hun prognoses voor 2012 over ons uitgestort. De apostel Paulus doet dat ook. Hij waarschuwt dat er ‘in de laatste dagen zware tijden zullen komen’ (2 Timoteüs 3:1). Paulus legt het zwaartepunt van die ‘zware tijden’ bij het totale egoïsme van de mensen in die ‘laatste dagen’. De algemeen heersende kwaal van de zelfzucht in onze tijd is een aanwijzing dat in 2012 ernstige eindtijdgebeurtenissen zullen plaatsvinden.

Wat verder in dit artikel? We zullen eerst een paar ontwikkelingen in de Europese Unie en met de euro volgen. Tegelijk iets over de ‘weeën van de Messias’, zoals rabbijnen onze tijd noemen. We leven nu al in de tijd van het ‘begin van de weeën’ (zie Matteüs 24:6-8). We moeten aandacht geven aan deze tekenen van onze tijd. Ook en vooral aan wat er in en rond Israël gebeurt. Zolang het dag is, is de Gemeente van de Here Jezus ijverig bezig met Gods werk. Dus werk waar God Zelf blijkbaar prioriteit aan geeft. Immers, wij zijn medewerkers van God.

Gevaarlijk 2012
Eind vorig jaar werd er in heel Europa veel vergaderd en gespeculeerd over het einde van de EU en de euro. “Terug naar de gulden”, droomden veel Nederlanders. Inderdaad stond de reus EU te wankelen op zijn slappe voeten van leem en ijzer (zie Daniël 2). Toen al waren we erg bezorgd over een recessie zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw. De Europese chaos is zeer waarschijnlijk kunstmatig veroorzaakt. Natuurlijk is de diepste oorzaak wat Paulus als eerste gevolg van de egoïstische houding van de mensen noemt: Geldgierigheid! Daar spelen, op de achtergrond, politieke, economische en financiële grootmachten op in. Zij willen uit chaos een nieuw en sterker Europa maken. “Meer macht naar Brussel”, riep Sarkozy onlangs. Dat spel spelen de meeste grote en kleine politici. Immers hun ‘toekomst’ ligt in Brussel.
Maar momenteel is de situatie nog niet rijp voor meer machtsoverdracht aan de EU. Daarvoor moet er meer chaos en depressie worden opgewekt. Sommige kranten schreven over een ‘financieel Harmageddon’, dat ons te wachten staat. Daaruit kan een nieuw, krachtig (lees totalitair) Europa komen: De ‘Verenigde Staten van Europa’, waar Turkije en de Arabische landen deel van zullen uitmaken. Dus verwachten we chaos en meer diefstal van de gewone burgers, waardoor de roep om een centraal geregeerd Europa sterker wordt en de baan vrij komt voor de antichrist en zijn rijk. Dan staat het beeld van Nebukadnezar (zie Daniël 2), overeind en wordt Openbaring 13 (het rijk van de antichrist) realiteit.

Daniël en Bat Ye’or
Waarom moeten de moslimlanden erbij? Waarom niet alleen het ‘Herstelde Romeinse Rijk’? Kijkt u maar eens goed naar het beeld van Nebukadnezar. Dat staat in de eindtijd (zie Daniël 2:32-35 en 44,45) helemaal overeind. Daarbij horen al die oude wereldrijken en dat zijn nu voornamelijk de moslimlanden uit het Midden-Oosten. Hoe zit dat momenteel in de politieke praktijk? De EU zit met gouden, politieke en lemen koorden vast aan de OIC, de koepelorganisatie van de 56 door de islam gedomineerde landen. Deze OIC (Organization of the Islamitic Conference) is in 1969 opgericht en streeft naar de eenheid van de wereldwijde islamitische gemeenschap, de Ummah. Het gaat hun om het herleven van het Turkse Ottomaanse rijk.
Maar, zoals Bat Ye’or in haar laatste, uitvoerig gedocumenteerde boek ‘Europa, Globalisatie en het komende universele kalifaat’ (2011, Engels!) beschrijft, gaat het de OIC het eerst om samen met de EU de invloed van de VS te ondergraven. Met als volgende stap de vernietiging van de Joodse staat Israël. In de politieke praktijk betekent dat volledige economische, financiële en vooral politieke steun aan de Palestijnen. Hun leiders zijn niet geïnteresseerd in een staat, maar in de vernietiging van wat men noemt ‘de zionistische entiteit’. Daarbij komt nog dat de enorme kracht die het felle antisemitisme en antizionisme van moslims drijft, ligt in hun eindtijdleer, in de komst van hun ‘messias’, de Mahdi. Daar laten de islam en in het bijzonder de Iraanse leider Ahmadinejad geen twijfel over bestaan. Het net rond Israël zal dit jaar dus nog strakker gespannen worden.
Door recessie en periodes van chaos zullen we in een rap tempo groeien naar een samenleving die in niets meer lijkt op de ‘rechtvaardige regering’ waar Paulus in Romeinen 13 van uitgaat, maar op het rijk van de antichrist dat in Openbaring 13 wordt beschreven. In dat rijk zal de islam een grote rol spelen en zal de politiek, meer openlijk dan nu het geval is, anti-Israël zijn. Gods waarschuwende oordelen zullen krachtig doorgaan, zoals de Here Jezus Zelf heeft voorzegd. Ook over ons land. Want ‘zijn oordelen gaan over de hele aarde’ (Psalm 105:7). De weeën van de eindtijd zullen elkaar steeds sneller opvolgen.

Israël
Veel mensen in Israël zijn erg gespannen. Wanneer barst het los? In feite is de oorlog al begonnen. Raketten uit Gaza (Hamas, een voorpost van Iran) en in mindere mate ook uit Zuid-Libanon (Hezbollah, ook een knechtje van Iran) komen bijna dagelijks op Israël neer. Overal in de moslimlanden rond Israël krijgt de Moslimbroederschap de overhand. Deze organisatie is in 1924 opgericht en wil het oude Ottomaanse kalifaat herstellen. Als eerste stap zien zij de vernietiging van Israël en de verovering van Jeruzalem. De atoombom van Iran is zo goed als klaar. De wereld aarzelt en kijkt naar Israël.
Satellieten ‘zien’ in Iran merkwaardige dingen gebeuren. Eind oktober en half november vorig jaar waren er geheimzinnige, zware explosies. De eerst in een raketbasis bij Teheran. Die basis werd zo goed als vernietigd en een aantal top raketdeskundigen kwamen om. Wie zou dat gepland hebben? Twee weken later ging de atoomfabriek in de stad Isfahan in vlammen op. Iran sprak heftig over ongelukken. De media speculeerden over de ‘hand die erachter zat’. De Amerikaanse CIA, Iraanse opstandelingen en de Israëlische Mossad (als meest waarschijnlijke dader) werden genoemd. Reservegeneraal Giora Eiland van de Israëlische Veiligheidsdienst werd gevraagd wiens hand achter die voltreffers zou zitten. “Misschien is het wel de Hand van God”, zei hij voor de Israëlische legerradio. De oorlogsdreiging blijft en spanningen nemen toe. Het is waarschijnlijk dat de oorlog die in Psalm 83 beschreven wordt dit jaar zal uitbarsten.

Gods Hand
Dwars door al die spanningen, oorlogsdreiging en benauwdheid voor Israël gaat de HERE ‘gewoon’ door met Zijn herstelplan voor Israël. Alles volgens lijnen die in het profetische woord voorzegd zijn. Manasse en Efraïm komen terug. We hopen en bidden dat, te midden van de Europese chaos, de Israëlische regering de moed heeft om Judea en Samaria te annexeren. De plannen liggen klaar! Zoiets is in de tachtiger jaren ook gebeurd met de annexatie van de Golan (half Manasse) en Oost-Jeruzalem.
We bidden ook voor een krachtig werk van Gods Geest in de harten van veel moslims. Want God wil ook dat zij tot geloof in de Verlosser, van Jezus, komen. We zien Gods hand in de wonderen van bescherming in Israël. Nu eens een school, dan een synagoge die op het moment van inslag van een raket ‘toevallig’ net leeg zijn! We zullen dit jaar ook zien hoe de weeën van de Messias, de oordelen van God sneller en feller over de aarde zullen gaan. Deze ‘zware tijden’ zullen uitlopen op een nacht waarin niemand werken kan (Johannes 9:4). Nu kan het Evangelie nog verkondigd worden. Nu kunnen we onze oudste broer Israël nog tot steun zijn. Laten we, als ‘medewerkers van God’ bidden en werken zolang het dag is.

Jan van Barneveld