Zwart-Wit: Homeopathie

Henk Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 7
Veel vragen kreeg ik binnen met betrekking tot Homeopathie. Een moeilijk onderwerp, controversieel ook. Ter overweging wil ik in enkele artikelen mijn gedachten en inzichten omtrent dit onderwerp naar voren brengen. Natuurlijk is niemand verplicht het met mijn inzichten eens te zijn. Wel wil ik u uitnodigen, zeker wanneer u gebruiker bent van homeopathische middelen, daar ernstig over na te denken, is het een geneesmiddel of meer dan dat alleen?

Het is al lange tijd geleden dat ik met onze hond naar de dierenarts ging. Hernia was de diagnose, een afspraak werd gemaakt, foto's moesten er worden genomen en een operatie zou volgen. Op het afgesproken tijdstip kwam ik bij de praktijk. Er was een andere arts, die weer met onderzoek begon. Over foto's werd niet meer gesproken, een operatie was al helemaal niet aan de orde, een homeopathisch middel zou het probleem verhelpen. Ik verdenk onze hond er niet van onder invloed van deze suggestie gekomen te zijn, maar na enkele dagen liep hij als vanouds met takken en hele boomstammen te slepen. Hij was genezen, het homeopathisch middel had geholpen. Homeopathie werkt vaak, makkelijk en doeltreffend. Wie niet verder denkt omhelst deze mogelijkheid. Enige tijd geleden schreef mijn huisarts mij een homeopathisch middel voor. Ik heb hem uitgelegd dat ik dat middel niet gebruiken wil, hoewel ik op grond van bovengenoemde ervaring vertrouwen in de geneeskracht daarvan zou moeten hebben.

RESERVE
Wanneer je aangeeft zeer gereserveerd te staan tegenover het gebruik van homeopathische middelen dan zijn reacties daarop niet zelden heftig. Dan hoor je argumenten in de richting van: het is allemaal natuurlijk, het gaat om kruiden en planten, God zelf heeft deze geschapen, dus het is juist erg goed. Veel beter dan al die chemische rommel met hun bijwerkingen en vergiftigingen. Het is zeker zo dat je allerlei vraagtekens kunt plaatsen achter de chemische middelen en hun bijwerkingen. Het gaat er ons nu echter niet om deze chemische middelen te bespreken, we moeten ook geen appels met peren vergelijken. Het gaat ons erom naar de homeopathie 'an sich' te kijken_ En dan zullen we vraagtekens plaatsen achter het argument liet is allemaal natuurlijk'. Want is dat werkelijk waar?

KRUIDEN
Allereerst een misverstand wegwerken. In de homeopathie werkt men niet alleen met plantaardige middelen, maar ook met dierlijk materiaal, delfstoffen en chemische verbindingen. Deze worden verdund en gepotentieerd (daar kom ik op terug). Bij kruidengeneeskunde (fytotherapie) gaat het om onverdunde of in zeer geringe mate verdunde middelen, zoals bladeren, bloemen, wortels, wortelstokken, zaden, knollen e.d.). Deze kruidentherapie moet beslist wonden onderscheiden van de homeopathie en werkt evenals de allopathie (reguliere geneeskunde) op materiéle basis, in tegenstelling tot de homeopathie, die zoals we zullen zien op spirituele basis werkt. Juist die spirituele basis baart me zorg en voert ons in een wereld waar we niet thuishoren, de wereld van het occulte.

In het volgend artikel wil ik over het uitgangspunt van de homeopathie schrijven, het similiabeginsel.

ds. Henk Schouten