Zwart-Wit: Licht der wereld?

Henk Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
De Australische Jasmuheen heeft al meer dan 5 jaar niet gegeten, maar ze is wel stralend. bruisend en gezond als een vis, dat komt omdat haar voedingsbron prana is, ofwel goddelijke energie, ze leeft van licht. - Zij heeft leren vertrouwen op haar innerlijke meester en dat is ook haar levensdoel: 'Ik wil mensen attenderen op hun potentieel om hun innerlijke meester te ontdekken'. Jasmuheen vergelijkt het lichaam met vier snaren, het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele. Zijn deze snaren goed gestemd dan verloopt het leven harmonieus, zonet dan worden we ziek, moe, depressief. Het fysieke lichaam ziet ze als een soldaat, het emotionele als een kolonel, het mentale als een generaal en het spirituele als een koningin. De meeste mensen nemen voetstoots de bevelen van de soldaat aan. Wanneer we ons gaan heropvoeden of herprogrammeren, dan zullen we in staat zijn de bevelen van de koningin te verwerkelijken. Een overzichtelijke theorie, dat moet gezegd worden. Jasmuheen vertelt hoe zij 'contacten had met Alice Bailey, Moeder Maria, Merlijn en Saint Germain en hoe ze in Mexico de initiatie doormaakte tot een leven zonder voedsel Er zouden nu ongeveer 5000 mensen zijn, die op deze wijze 'van het licht leven'. De levens van sommigen van hen zijn uitvoerig beschreven. Bijvoorbeeld van Teresa Neumann (1898-1962). Zij leefde slechts van een dagelijkse hostie en iedere vrijdag verschenen op haar lichaam de stigmata van Jezus lijden.

Toeristen uit de hele wereld hebben dit wonder onder streng toezicht van medici aanschouwd. Jasmuheen ziet in deze lichtvoeding op lange termijn zelfs een oplossing voor het wereldvoedsel probleem. De 'verheven meesters' tonen haar een wereld zonder- honger, handel in voedsel of landbouw. Gewassen groeien om middel van schoonheid en niet uit noodzaak

Wat moet je van deze zaak denken? Onzin zullen de meesten zeggen. Toch is het zo dat Jasmuheen lezingen geeft, het journaal gehaald heeft en voor volle universiteitsaula's haar verhaal doet. Door middel van lezingen en workshops probeert ze haar levensvisie (New Age) te propageren. Eén van de apostelen van de boze, dat denk ik ervan. De boze heeft opnieuw een thema gestolen van Jezus Christus, dat is wel duidelijk.

Jezus heeft gezegd. 'Ik ben het licht der wereld'. Jezus bedoelde niet dat we zouden moeten stoppen met eten, zelfs na Zijn opstanding zien we hoe Hij voeding tot Zich neemt! Jezus doelde ook niet op een-bijzondere oplossing voor het wereldvoedsel vraagstuk. Wel vermenigvuldigde Hij brood en vissen en veranderde water in wijn. Maar dat we van licht zouden kunnen en moeten leven heeft Hij nooit bedoeld. Het verslag van de schepping in Genesis leert ons dat God gewassen en vruchten gegeven heeft voor onze voeding.

Wanneer Jezus spreekt over Zichzelf als het licht der wereld, dan bedoelt Hij dat in tegenstelling tot de duisternis. Er zijn twee machten, goed en kwaad, licht en duisternis, God en satan. De boze macht, de donkere macht, dat is de macht van de duivel, zal vernietigd worden. God, in Wie in het geheel geen donkerheid is, is Overwinnaar. Wie Hem toebehoort zal leven, wie in Zijn licht wandelt zal niet verloren gaan.

Satan doet zich voor als een engel des lichts, satan doet het voorkomen alsof bij hem licht en leven is. Dat satan dingen doet die wonderlijk zijn en bovennatuurlijk, dat is bekend. Of het verhaal van Jasmuheen 'waar is en zij van licht' leeft kan ik niet beoordelen. Wij moeten ons verre houden van zulke praktijken en naar Hem luisteren die gezegd heeft 'Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben'.

ds. Henk Schouten