Zwart-Wit: Nieuwe Tijdskinderen

Henk Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 4
Onder de vele reacties die ik tot nu toe gekregen heb op 'Zwart Wit' was er ook één van een zuster werkend op een christelijke basisschool als intern begeleider. Dat is iemand die o.a. verantwoordelijk is voor het signaleren; diagnosticeren en remediëren van leerlingen die op welk gebied dan ook in problemen komen binnen het onderwijs. Door haar werk kwam ze op een informatie-avond van het Platform Nieuwetijdskinderen. Ze deed me ook de nieuwsbrief van dit platform toekomen. Huiveringwekkende dingen stonden daarin.

Een paar opmerkingen uit de lezingen:

* Mensen worden geboren uit een lichte trilling.

* Ze dalen af in de dichte materie van de aarde.

* Kinderen kiezen hun ouders.

* De problemen van kinderen zijn lasten uit een vorig leven.

* Kinderen komen tot ons met een bijzondere opdracht.

* Zij offeren zich voor die opdracht.

* Als hun aura te open is geeft dat herkenbare problemen.

Wanneer je hier nog niet van onder de indruk bent dan word je toch wel ongerust, wanneer je de specifieke kenmerken van deze 'nieuwetijdskinderen' leest. Het is te veel om hier allemaal op te noemen, van veel huilen tot dyslexie, van voedingsintolerantie tot stemmen horen. Er worden zoveel dingen genoemd dat onze kinderen makkelijk vallen binnen de categorie 'nieuwetijdskinderen’. Deze steeds groter wordende groep nieuwe tijdskinderen, zo leert de folder, heeft een bijzondere gevoeligheid voor facetten van het bestaan, zowel in de zichtbare als de onzichtbare wereld. Het ego van ouders wordt wel erg duidelijk gestreeld. Want wil niet iedere ouder iets bijzonders in zijn kind zien?

VRAGEN RUBRIEK
De nieuwsbrief van het platform heeft ook een rubriek 'vraag en antwoord'. De volgende thema's kwamen aan de orde:

* Mijn zoontje van tien jaar vertelt dat hij op zijn kamertje steeds mensen ziet staan.

* Mijn zoontje van acht vertelt constant dingen die in zijn leven van nu niet voortgekomen zijn. Hij heeft ze vroeger beleefd, toen hij groot was.

* Mam, mag ik bij mijn vriendin blijven slapen„ we gaan dan geesten oproepen.

* Mijn zoon van elf ziet allemaal kleuren om mensen heen.

Zo krijgt u een beetje inzicht in de materie waar men zich mee bezig houdt. Heel de nieuwsbrief ademt een grauwe geest van het occulte.

Natuurlijk stelt men het anders voor. Met de Bijbel in de hand werd de informatie-avond geopend. Het verhaal van de verloren zoon werd uitgelegd. De verklaring van het verhaal is ongeveer als volgt: 'Wij zijn allemaal geboren uit het goddelijke en keren ons, net als de zoon af van het goddelijke. Dan maken we een geestelijke reis en zodra onze aura voldoende is keren we om, o
deze ervaringen te verruil voor een stoffelijk lichaam.'

TEKEN VAN DE TIJD
Waarom zo uitvoerig dit alles beschrijven? Omdat het een teken van de tijd is en 'Het Zoeklicht' ook bedoeld is om te letten op de tekenen der tijden. De geest van de antichrist rukt sterk op, de damp uit zijn neusgaten spuwt zwavel en vuur, velen worden daardoor bedwelmd en vallen ten prooi. Natuurlijk is het satan vooral te doen om de volgende generatie, wie de jeugd heeft, heef immers de toekomst. Maar wat voor toekomst krijgt de jeugd, die ten prooi valt aan deze dingen? Het wordt hoog tijd dat we dooddoeners bij dit soort zaken niet meer accepteren. We moeten er niet schouderophalend aan voorbijgaan. We hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. Waakt en bidt!

ds. Henk Schouten