Zwart wit - Vrees

Henk Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 2
Iemand schreef mij een brief met een oproep. We bevinden ons in grote stormen maar Hij is het die overwint. De schrijfster is een zuster die in 1919 is geboren en onder bepaalde omstandigheden met haar man gebruik gemaakt heeft van de diensten van een iris-lezer, dat zou ze nu niet meer doen. Wel vraagt ze zich af waar ds. Henk Schóuten zo bevreesd voor is. Soortgelijke reacties wa-
ren er meer.

Is ds. Henk Schouten zo bevreesd? Nee en ja. Ik ben niet bevreesd, als het gaat om de macht van de boze. Niet dat ik nonchalant daarover ben. Zijn macht en invloed is vreselijk en lijkt meer en meer succesvol in het binden van mensen aan de zonde. Toch ben ik daar niet bevreesd voor, omdat ik weet dat Jezus overwinnaar is. In de opstanding uit de dood heeft Jezus verklaard Gods Zoon te zijn in kracht. Aan Hem is de overwinning, dáarom vrees ik niet.

Toch is er wel een andere vrees. Dat betreft de onwetendheid die er bij velen blijkt te zijn, wanneer het gaat om de invloed die satan op talloze manieren blijkt te hebben. En dan schrik ik van de argéloosheid die er bij veel, ook bijbelgetrouwe, mensen is. Zonder te beseffen of er goed over na te denken kloppen mensen vandaag aan bij allerlei genezers uit het alternatieve circuit en maken mensen gebeuk van therapieën die aangeboden worden. Dat een alternatief genezer een Bijbel op zijn bureau heeft liggen is voor velen voldoende bewijs van getrouwheid aan God en Zijn Woord. Wanneer iemand zegt zijn/haar gave van God gekregen te hebben dan is dat het einde van het laatste beetje reserve dat iemand wellicht nog had. En de vrome kreet dat God veel meer in Zijn schepping gelegd heeft dan wij dikwijls weten of beseffen doet velen de ogen toé voor de duidelijke waarschuwingen die er in Zijn Woord staan t.a.v dit soort zaken. Voor die geweldige onwetendheid ben ik bevreesd. Dat bepaalde profetieën van dergelijke begiftigde mensen uitkomen moet ons ook niet op het verkeerde been zetten. Satan is de leugenaar van de beginne. Hij is de leugenaar die de waarheid kent en al die dingen gebruikt in zijn strijd tegen God en tegen de mens.

De zuster schrijft dat er veel meer te vertellen is over Gods liefde en geduld. Gelukkig wel, dat mogen we dan ook steeds weer doen. Hij is overwinnaar. Maar we voeden onze kinderen toch ook op met allerlei waarschuwingen, zodat ze op zelfstandige wijze goed kunnen functioneren? Wie de grenzen weet, zal ook de mogelijkheden ontdekken.

ds. Henk Schouten