Image

China en christenvervolging - de jeugd als doelwit

Artikel
28 december 2023

Westerse christenen denken bij christenvervolging vaak aan keiharde repressie, gevangenisstraffen, executies en meer van dat. En dat is het ook, maar vaak is het daarbij en daarnaast geraffineerder en planmatiger. Dat was het al in bijvoorbeeld de tijd van de Sovjet Unie, maar ook China werkt in de 21e eeuw op deze manier. Hoe Chinese christenvervolging zich richt op kinderen en jonge mensen is daar een voorbeeld van.

China werkt aan de strategie om het geloof te laten uitsterven door kinderen en jongeren bij het geloof weg te houden. Zo is het voor (huis)kerken verboden om kinderen toe te laten in hun diensten en activiteiten. Ze worden in de gaten gehouden door overheidsfunctionarissen of ze zich hieraan houden. Kerken houden daarom in het geheim zondagsscholen. 

Veel ouders van kinderen en tieners moeten daarnaast een verklaring tekenen bij de leerkrachten van hun kinderen dat ze zweren niet in een religie te geloven. Scholen werken in hun onderwijs actief mee aan de indoctrinatie van de Communistische Partij, zodat de kinderen van China enkel de ‘juiste’ leer horen. Het aantal mensen dat hun kinderen thuisonderwijs geeft, neemt daardoor snel toe onder gelovigen. Er ontstaan hierdoor groepjes kinderen die thuisonderwijs krijgen, maar als de autoriteiten daarachter komen worden die ook al snel weer verboden en de leerkrachten die zich hiervoor inzetten worden gevangen gezet. Ouders die hun kinderen hier aan laten meedoen kunnen boetes krijgen die kunnen oplopen tot ruim €850.000(!). 

Ook op de universiteiten wordt gewerkt om jongeren weg te houden bij het evangelie en het christelijke geloof. Zo waren er bloeiende geloofsbedieningen op verschillende campussen, maar die zijn inmiddels verboden voor studenten. Christelijke studenten mogen niet evangeliseren of getuigen van hun geloof naar ongelovige medestudenten, leiders van christelijke studentengemeenschappen worden onder druk gezet en christelijke professoren mogen niet over geloof praten met hun studenten. 
Bij seminaries en voorgangersopleidingen is het al niet anders. Ook die worden gemonitord en met soms gesloten. De docenten worden lastig gevallen. Vroeger gingen veel studenten daarom naar Hong Kong waar nog wel religieuze vrijheid was, maar ook dat is niet meer. 

Door dit alles wil China een christendom creëren dat past bij de socialistische en communistische ideologie van de Partij en Xi Jinping. Een christendom dat niet vrij maakt en Christus boven alles plaats, maar dat dienend is voor de communistische idealen. Iets wat in naam nog wel christelijk is, maar waar het hart uit is en dat inhoudelijk weinig tot niets meer met het evangelie van de Christus en de Bijbel te maken heeft. 

Als in de toekomst ook bij ons de verdraagzaamheid voor Bijbelvaste christenen verder zal afnemen, zullen we dit ook gaan zien in onze samenleving. Het zal naar ons idee namelijk niet beginnen met openlijke vervolging. Veelal zal men (eerst) proberen ons geloof uit te hollen door het minder krachtig en minder relevant te laten worden. Dat zal ‘subtiel’ starten, want zo is de tactiek van het kwaad. Feitelijk is dat nu ook al aan de gang. Sinds de jaren zeventig wordt immers steeds weer door media, wetenschap en vooraanstaande Nederlanders geprobeerd om de relevantie, waarheid en waarde van geloven kapot te maken en het belang ervan kleiner te laten lijken. Het verschil met China is dat daar vanuit onze overheid tot nog toe geen plan achter heeft gezeten. Toch heeft het zijn duizenden en tienduizenden verslagen… 

Wat als de overheden in Europa zich er wel mee gaan bemoeien en er door die overheden actief gewerkt zal worden om het christendom te beteugelen en minder krachtig te maken? 

Het zou zo maar kunnen, maar ook dan mogen wij op God vertrouwen en op onze Heer Jezus, die ons geleerd heeft dat Hij ons niet zal begeven of verlaten. En zolang het nog niet zover is, mogen we 'trainen' en ons versterken in ons geloof, zodat we voorbereid zijn om staande te blijven.

Bron: Global Christian Relief