Image

Bijna kwart jonge Britten bereid Bijbel te verbieden

Artikel
05 december 2023

Bijna een kwart van de jonge Britten onder de 34 is bereid de Bijbel te verbieden als er voor hun gevoel ‘hate speech’ (een uitdrukking van haat om onverdraagzaamheid te verspreiden) in te lezen valt en die passages er niet uit gehaald kunnen of mogen worden. Dat bleek uit een onderzoek van Whitestone Insights onder meer dan 2000 Britten.

Het gehouden onderzoek beperkte zich niet alleen tot de jongere doelgroep, maar legde dezelfde kwestie voor aan een dwarsdoorsnede van de Britse bevolking. Het bleek dat in alle leeftijdscategorieën er bereidheid was tot het verbieden van een boek als de Bijbel, maar onder jongeren was dit percentage van 23% wel het grootst. Dit baart zorgen omdat landen als Groot Brittanië, maar ook Nederland, in toenemende mate geen christelijke landen meer zijn. De gemeenschap van christenen en zeker die van Bijbelvaste christenen is klein en krimpende in het Noordwesten van Europa. En zoals bekend is bescherming van kleine en kwetsbare groepen in een samenleving geen vanzelfsprekendheid, ook niet bij ons. 
Dat nu juist jongeren meer bereid zijn om een verregaande stap te nemen als het verbieden van de Bijbel, maakt de toekomst dan ook potentieel zwaar voor ons. Temeer daar er nu al steeds meer voorbeelden te geven zijn van de toenemende onverdraagzaamheid en intolerantie voor christenen zoals wij.
Wij berichtten bijvoorbeeld al over christenen die gearresteerd en vervolgd worden omdat ze in stilte bij een abortuskliniek baden. Ook berichtten we al meermaals over het Finse parlementslid Räsänen die vervolgd wordt voor haar uitspraken op X inzake LHBTI en geloof, waarbij ze uit de Bijbel citeerde uit Rom. 1. De vraag in deze is of dit niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en als discriminatie en ‘hate speech’ kan worden gezien? Verder berichtten we over het wetsvoorstel strafbaarstelling gender- en homoconversiehandelingen, waar in de wettekst de potentiële kiem is geplant voor christenvervolging in ons eigen land, mocht dit voorstel tot wet worden gemaakt. 
Verschillende christelijke organisaties die opkomen voor rechten van christenen, wijzen in Europa daarom al langer op het gevaar van deze maatschappelijke ontwikkelingen en tendenzen van onze tijd. 

In ons magazine en via deze website roepen wij als stichting Het Zoeklicht op om ons hierop voor te bereiden en te 'trainen' voor wat gaat komen. We verwachten dat wij, net als onze broeders en zusters op veel andere plaatsen in de wereld en door de geschiedenis heen, meer en meer uitgekotst zullen worden om ons geloof. Wij zullen steeds minder geaccepteerd worden om wat we geloven en zullen in de toekomst niet verbaasd moeten zijn als ook wij te maken krijgen met uitsluiting, verdrukking, discriminatie en vervolging. 
Maar het hoeft ons niet bang te maken, want het was de Heer Jezus die ons al leerde dat als we bij Hem horen, de wereld ons dus zal haten (Johannes 15: 18 & 19) en dat we ons gelukkig mogen prijzen als we daarom om zijn Naams wil vervolgd worden (Matteüs 5: 11 & 12). Hoe zwaar het ook kan zijn of worden, we mogen het met Paulus meezeggen in Fil. 1: 29: ‘Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.’ Deze tekst schreef Paulus toen hijzelf in gevangenschap was en moest lijden om Christus wil. Hij besefte dat zulk lijden loutert en sterker maakt, dat het een krachtig getuigenis is van de hoop van ons geloof naar broeders en zusters én de wereld die God niet kent. In dat vertrouwen mogen ook wij als westerse christenen gaan, want God laat ons nooit los, wat er ook komt.