Image

Opnieuw vrijspraak Räsänen in zaak discriminatie LHBTI

Artikel
16 november 2023

Op deze site volgen wij de zaak van het Finse parlementslid Päivi Räsänen met veel belangstelling. Zij is in 2019 aangeklaagd nadat zij zich, op toen nog Twitter, had uitgelaten over de steun die de Finse Lutherse Kerk had gegeven aan de lokale Pride. Ze had ook de tekst van Rom. 1: 24-28 bijgevoegd. Ze werd daarop beschuldigd van groepsbelediging en discriminatie. Na een eerdere vrijspraak hiervoor ging de aanklager in hoger beroep. Bij een eventuele veroordeling zal dit grote gevolgen hebben voor alle Bijbelvaste christenen in Europa. Gelukkig is Räsänen ook dit keer weer vrijgesproken.

Zoals we al eerder schreven is met het Finse parlementslid ook een Finse Lutherse bisschop aangeklaagd, meneer Pohjola, die in 2014 een brochure uitgaf van Räsänen over het huwelijk als door God ingesteld tussen één man en één vrouw. Ook hem wachtte een hoger beroep. 
Nu zijn deze dus opnieuw vrijgesproken, dit maal door drie rechters van het Hof van Beroep in Helsinki. De rechters waren unaniem in hun uitspraak. Zij stellen dat er geen sprake is van discriminatie, omdat het gaat om de vrijheid van godsdienst. Het delen van religieuze teksten is geen discriminatie. Die intentie was er niet en termen als ‘zonde’ moeten in religieuze context begrepen worden. De rechters hebben daarom ook een financiële vergoeding toegekend aan de twee aangeklaagde gelovigen.

Er wordt nog nagedacht over een volgend beroep. Dat kan in Finland nog één keer bij het Finse hooggerechtshof. Daarna wacht de gang naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Uiteindelijk zal het daar dan gaan om de botsing van de het recht op godsdienstvrijheid en het recht op gelijke behandeling. Mocht het zover komen en mocht er een veroordeling volgen dan zal dat feitelijk het einde betekenen van de godsdienstvrijheid. Vanwege Europese regels rondom jurisprudentie, zou dit dan namelijk in andere landen overgenomen moeten worden. Je kunt dan als gelovige vervolgd worden voor het onversneden delen van Gods Woord in de publieke ruimte. Zelfs citeren daaruit kan dan al strafbaar zijn. Vervolging heeft op dat moment dan officieel in het vrije Europa zijn intrede gedaan.

Bron: RD